Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»

Δρ. Ευθύμης Λέκκας
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Τηλέφωνο: 210 727 4410
Κινητό: 6977 416 417
e-mail: elekkas @ geol.uoa.gr

 

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»

Γραμματειακή Υποστήριξη: 210 727 4777
210 727 4414
Εκπαιδευτικά θέματα και θέματα ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class: 210 727 4752
210 727 4861
education @
edcm.edu.gr
Διεκπεραίωση οικονομικών ζητημάτων: 210 727 4783
Υποστήριξη Οπτικοακουστικών Μέσων: 210 727 4396
Διοργάνωση Ασκήσεων Πεδίου - Εκδηλώσεων: 210 727 4825
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών: 210 727 4752
210 727 4861
Τεχνικά θέματα και θέματα περιεχομένου website και social media: 210 727 4051
press @ edcm.edu.gr
e-mail: edcm @ edcm.edu.gr

 

 Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Προϊστάμενος Γραμματείας: 210 727 4279

 

Διεύθυνση:  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Γραμματεία ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων
Πανεπιστημιόπολη Ιλίσια, Αθήνα 15784
Ωράριο: 08.30 – 15.00


Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος


Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»

map tomea

Η Γραμματεία του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων» βρίσκεται στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.

Για την διευκόλυνση των επισκεπτών προτείνεται να μην εισέλθουν στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος από την Κεντρική Είσοδο, αλλά από την Βοηθητική Είσοδο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτιριακού συγκροτήματος

Οι επισκέπτες, αφού εισέλθουν στο κτίριο από τη Βοηθητική Είσοδο προχωρούν ευθεία μέχρι τα γραφεία της Κοσμητείας και ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο από τη σκάλα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Στον διάδρομο που θα συναντήσουν, στρίβουν δεξιά όπου συναντούν την είσοδο στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.

Οι επισκέπτες που θα εισέλθουν στο κτίριο από την Κεντρική Είσοδο ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο και προχωρούν ευθεία στο διάδρομο μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με τον κεντρικό διάδρομο. Στον κεντρικό διάδρομο στρίβουν δεξιά, ανεβαίνουν τη μεγάλη σκάλα που θα δουν μπροστά τους, προχωρούν ευθεία μέχρι τα γραφεία της Κοσμητείας και ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο από τη σκάλα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Στον διάδρομο που θα συναντήσουν, στρίβουν δεξιά όπου συναντούν την είσοδο στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.