Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

Hellenic Disaster Risk Reduction Forum

HDRRF logoΤον Οκτώβριο του 2017 διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον ΟΑΣΠ και το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" η Ημερίδα με τίτλο "Η Συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της Χώρας στη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών". Η ευρεία συμμετοχή Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών φορέων με 18 ομιλίες, αλλά και η αλληλεπίδραση με την κοινωνία στην ημερίδα, κατέδειξαν την ανάγκη συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης.

Τα καταστροφικά γεγονότα που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τη συνθετότητα των φαινομένων, την επίδραση της κλιματικής κρίσης, την ανάγκη επαναπροσέγγισης του σχεδιασμού και στα τρία επίπεδα διαχείρισης, το προκαταστροφικό, το συγκαταστροφικό και το μετακαταστροφικό.

Το 2019 θεσμοθετήθηκε το Hellenic Disaster Risk Reduction Forum (HDRRF) με επιδίωξη την ανοιχτή συνάντηση, διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ των τριών πυλώνων, της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρησιακών φορέων και της κοινωνίας σε ετήσια βάση, ως αναγκαία προϋπόθεση για τη μείωση των επιπτώσεων και την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφικών φαινομένων.

Στα Fora oι εμπλεκόμενοι Επιστημονικοί και Ερευνητικοί Φορείς καλούνται να παρουσιάσουν, ως συλλογική εργασία, τα νέα επιστημονικά, τεχνολογικά και επιχειρησιακά δεδομένα, τις δράσεις και εξελίξεις στο χώρο και τις καλές πρακτικές διαχείρισης, με εισηγήσεις αποκλειστικά από εκπροσώπους τους.

 

Pin It