• Helpdesk: +30 2107274825
  • Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ειδίκευση #3

Ειδίκευση 3: Κλιματική Κρίση, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Διακυβέρνηση

Αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση περιβάλλοντος για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Κάντε κλικ επάνω στον τίτλο για να δείτε την περιγραφή του κάθε μαθήματος.

Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα (1o Εξάμηνο)

Y01: Εισαγωγή στη Θεωρία Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (ECTS: 6)
Το πρόβλημα των κινδύνων και κρίσεων σε Παγκόσμιο, Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο. Παγκόσμιοι σύνοδοι για την μείωση των επιπτώσεων των κινδύνων και κρίσεων. Οι προτεραιότητες της συνόδου του Sendai 2015. Ορισμοί των βασικών εννοιών κινδύνων και κρίσεων. Η βασική εξίσωση κινδύνου, τρωτότητας και διακινδύνευσης. Ταξινόμηση EDCM κινδύνων και κρίσεων. Φυσικοί – Γεωδυναμικοί Κίνδυνοι. Φυσικοί – Υδρομετεωρολογικοί κίνδυνοι. Φυσικοί – Βιολογικοί κίνδυνοι. Ανθρωπογενείς – Τεχνολογικοί κίνδυνοι. Επιπτώσεις ανά είδος κινδύνου – κρίσης. Νέες παράμετροι – νέες προκλήσεις στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων.
Υ02: Γεωδυναμικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
Υ03: Κλίμα, Κλιματική Κρίση και Υδρομετεωρολογικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
Υ04: Ανθρωπογενείς και Βιολογικοί Κίνδυνοι (ECTS: 6)
Υ05: Διαχείριση Καταστροφών (ECTS: 6)

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (2ο Εξάμηνο)

ΥΕ05: Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (ECTS: 6)

Βασικές Αρχές – Εθνικό και Διεθνές πλαίσιο υποχρεώσεων. Περιγραφή μεθοδολογιών/μοντέλων για την εκτίμηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη δυναμική μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίού στη βάση επιλεγμένων σεναρίων. Μέσα και τεχνικές/τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Σύστημα εμπορίας αερίων θερμοκηπίου, Κοινή Εφαρμογή – Joint Implementation, ΑΠΕ, αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας, συλλογή και αποθήκευση διοξειδίου άνθρακα, πράσινο υδρογόνο, κ.α.). Μεθοδολογία απογραφής εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά IPCC (Emission inventories). H έννοια του κλιματικού αποτυπώματος – Υπολογισμός (Greenhouse Gas Protocols για Επιχειρήσεις, κοινωνία πολιτών). Εφαρμογές για τους τομείς: Βιομηχανία, Ενέργεια, Μεταφορές, Γεωργία, Αστικό Περιβάλλον. Kριτική εξέταση επιλεγμένων Σχεδίων Μετριασμού (εθνικό/περιφερειακό/τοπικό ή τομεακό επίπεδο).

ΥΕ06: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ECTS: 6)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (2ο Εξάμηνο)

Ε13: Περιβαλλοντική Νομοθεσία (ECTS: 6)

Δίκαιο της ΕΕ. Γενικά Παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον. Οικονομική ανάπτυξη και Περιβάλλον στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και βασικές αρχές του δικαίου του περιβάλλοντος. Πρόσφατες εξελίξεις: Aνάλυση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμης νομοθετικών μέτρων «Fit for 55»που ως στόχο έχει να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάδουν με τους κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί με τη Συμφωνία του Παρισιού, θα μειωθούν οι εκπομπές κατά ποσοστό 55% έως το 20230 ώστε η Ευρώπη να καταστεί κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα. Επιμέρους Θεματικές: νομοθεσία για την προστασία της  φύσης, την ενέργεια, το δικαίωμα περιβαλλοντικής πληροφόρησης, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση των υδάτων, προστασία από το θόρυβο, προστασία της ατμόσφαιρας, περιβάλλον και ιδιοκτησία, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεω, Στρατηγική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και αξιολόγηση επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων, διαχείριση και προστασία υδάτων. Εθνικό Δίκαιο. Προστασία του Περιβάλλοντος στο Σύνταγμα και στο δημόσιο δίκαιο. Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις απαιτήσεις του Δικαίου της ΕΕ ανά θεματική κατηγορία (φύση, ύδατα, απόβλητα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Δικαίωμα στο περιβάλλον, πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία  και προσφυγή στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος. Παρουσίαση αποφάσεων Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικό Δίκαιο και προστασία του περιβάλλοντος. Ζωτικός χώρος- κοινόχρηστα πράγματα. Προσβολή της προσωπικότητας Η ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης για ζημίες που προκαλούνται στο περιβάλλον. Αξίωση αποζημίωσης και ηθική βλάβη. Παρουσίαση αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων. Λύση πρακτικών θεμάτων.

Ε14: Οικονομικά Περιβάλλοντος (ECTS: 6)
Ε15: Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας (ECTS: 6)
Ε10: Γήινα Συστήματα και Φυσικοί Πόροι (ECTS: 6)
Ε11: Ανθρωπογενές Περιβάλλον - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ECTS: 6)
Ε12: Διαχείριση Περιβάλλοντος - Τεχνικές Προστασίας και Αποκαστάστασης (ECTS: 6)

Κοινά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (2ο Εξάμηνο)

Ε16: Περιβαλλοντική Ηθική (ECTS: 6)

Στοιχεία ηθικής φιλοσοφίας/ Ηθικές θεωρίες: Τι είναι η ηθική; Πολιτισμικός σχετικισμός και υποκειμενισμός, Η ιδέα του κοινωνικού συμβολαίου, Η προσέγγιση του ωφελιμισμού, Η ηθική του Καντ, Η αρεταϊκή ηθική.
Βασικά θέματα περιβαλλοντικής ηθικής: Ορισμοί, έννοιες, βασικά ερωτήματα, Ανθρωποκεντρισμός και Οικοκεντρισμός, Η απελευθέρωση και τα δικαιώματα των ζώων, Η προσέγγιση της βαθιάς οικολογίας, Η κοινωνική οικολογία, οικοφεμινισμός. Θρησκεία, πολιτική και περιβάλλον: Ο δυτικός χριστιανισμός και η οικολογική κρίση, Ορθοδοξία και περιβάλλον, Καπιταλισμός και περιβαλλοντική κρίση, Φύση και περιβάλλον στη μαρξιστική σκέψη.
Ανάλυση πρακτικών προβλημάτων: Αναφορά σε περιπτώσεις ηθικών συγκρούσεων/ διλημμάτων κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων, την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, την αντιμετώπιση ασθενειών κλπ.
Αναλόγως της επικαιρότητας και των ενδιαφερόντων των σπουδαστών, επιλογή συγκεκριμένου θέματος/ θεμάτων (που περιλαμβάνουν ερωτήματα και συγκρούσεις) και πραγματοποίηση debate πάνω στα ηθικά και πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν.

Ε17: ΜΜΕ και ΜΚΔ σε Καταστροφές και Κρίσεις (ECTS: 6)
Ε18: Τεχνολογίες Αιχμής και Εργαλεία Έρευνας και Διαχείρισης (ECTS: 6)
Ε19: Σύγχρονη Διακυβέρνηση και Θεσμοί (ECTS: 6)
Ε20: Οικονομία, Βιωσιμότητα και Κυκλική Οικονομία (ECTS: 6)
Ε21: Κλιματική Μεταβλητότητα / Κλιματική Αλλαγή (Ανθρωπόκαινος Εποχή) (ECTS: 6)

3ο Εξάμηνο

ΜΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS: 30)
Εργασία Μεταπτυχιακού επιπέδου με θέμα που επιλέγεται από λίστα προτεινόμενων θεμάτων ή προτείνεται προς έγκριση από τον εκάστοτε φοιτητή/-τρια.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank

Theoni