Ρήγμα Ανατολίας

Η Κωνσταντινούπολη συγκεντρώνει μεγάλες ανησυχίες για του ερευνητές που ασχολούνται με στη σεισμική δραστηρίότητα. Η πόλη αυτή των 15 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πολύ κοντά στο βόρειο ρήγμα της Ανατολίας, που περνά έξω από τις πύλες της πόλης, κάτω από τη θάλασσα του Μαρμαρά. Εκεί συσσωρεύονται σταθερά ποσότητες ενέργειας προκαλούμενης από την κίνηση των τεκτονικών πλακών, μέχρις ότου εκτονωθούν από μία μεγάλη δόνηση. Βάσει αυτών οι επιστήμονες προβλέπουν στην περιοχή σεισμό μεγέθους τουλάχιστον 7 στα επόμενα χρόνια.

Fukushima soil radioactivity

Υψηλά επίπεδα ραδιενεργού καισίου παραμένουν στο έδαφος κοντά στον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiichi και τα ραδιονουκλεΐδια αυτά έχουν μεταναστεύσει τουλάχιστον 5 εκατοστά κάτω από το έδαφος σε αρκετές περιοχές από το πυρηνικό ατύχημα πριν από πέντε χρόνια, σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα ενός μεγάλου project δειγματοληψίας που παρουσιάστηκε στην κοινή συνεδρίαση της JpGU-AGU στο Chiba της Ιαπωνίας.