Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Φόρμα Εγγραφης 2020

Η προθεμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έληξε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε έτος με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής που επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος προκηρύσσονται οι Ειδικεύσεις και ο αριθμός θέσεων εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών και δημοσιοποιείται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας (www.edcm.edu.gr και www.geol.uoa.gr) και αναρτάται στους πίνακες του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα γίνεται κοινοποίηση τόσο της προκήρυξης όσο και τυχόν παρατάσεων της διαδικασίας στη ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!