Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Thursday, 16 March 2023 17:29

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" μετεξελίσσεται και επανιδρύεται.

Την επανίδρυση και μετεξέλιξη του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" ανακοίνωσε κατά την εκδήλωση κοπής πίτας του Προγράμματος στις 4 Φεβρουαρίου ο Διευθυντής του Προγράμματος, Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που προβλέπεται από το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει προγραμματιστεί η ένταξη νέων αντικειμένων που αφορούν στην εξελισσόμενη Κλιματική Κρίση, στις αναμενόμενες γεωπολιτικές κρίσεις και στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις.

Όπως πάντα, το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" επιδιώκει τη διαρκή σύνδεσή του με τη σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα και τις προκλήσεις της. Η εξέλιξη και επικαιροποίησή του σε επίπεδο τόσο των αντικειμένων σπουδών, όσο και των ειδικεύσεών του αποτελεί μέσο προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Οι Ειδικεύσεις που προβλέπονται στο νέο ΠΜΣ είναι:

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (HAZARD, DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT)
  2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ENVIRONMENT AND CLIMATE CRISIS IN EDUCATION POLICIES)
  3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (CLIMATE CRISIS, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE)

Βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, προϋπόθεση για τη λειτουργία τους είναι η διαδικασία Πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" βρίσκεται στην πορεία αυτής της διαδικασίας. Μέχρι την ολοκλήρωσή της, καλούμε όσες και όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 να δηλώσουν το ενδιαφέρον εγγραφής τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για την εκκίνηση της διαδικασίας του επίσημου αιτήματος εγγραφής τους.

Last modified on Friday, 17 March 2023 12:43