Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Για την Κατεύθυνση 2 "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος" το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΤεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης ΠεριβάλλοντοςΔιδακτική Διαχείρισης ΠεριβάλλοντοςECTS
B01 Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Χ Χ 6
B02 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Χ 6
B03 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Χ Χ 6
B04 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ 6
B05 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Χ Χ 6

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΤεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης ΠεριβάλλοντοςΔιδακτική Διαχείρισης ΠεριβάλλοντοςECTS
B06 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ X Ο 6
B07 ΕΘΝΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο Ο 6
B08 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Ο 6
B09 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ - 6
B10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο Ο 6
B11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο Ο 6
B12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - X 6
B13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - X 6
B14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ο O 6

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΤεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης ΠεριβάλλοντοςΔιδακτική Διαχείρισης ΠεριβάλλοντοςECTS
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χ Χ 30

Χ: υποχρεωτικό μάθημα
O: μάθημα επιλογής
--: μάθημα που δεν εντάσσεται στην ειδικότητα