Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Tuesday, 25 October 2016 12:08

Υποτροφίες Αριστείας 2016 ‐ 2017

Tagged under

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί την κατάταξη υποψηφίων βάσει βαθμολογίας στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο φοίτησης

Κατεύθυνση 1

Επώνυμο Όνομα Συνολικός MO ΜΟ Β εξαμήνου Ποσοστό
απαλλαγής
διδάκτρων Γ
εξαμήνου
1 Μπαζούλας Θωμάς 9,60 9,80 100%
2 Σκάρτσης   Νικόλαος 9,50 9,80 100%
3 Σταυρουλάκης    Ιωάννης 9,50 9,60 50%
4 Τούντα   Δέσποινα 9,50 9,60 50%
5 Δραγουμάνος Νικόλαος ‐Ιωάννης 9,50 9,40 30%
6 Ζωή Σωτηρία 9,50 9,40 30%

 
Κατεύθυνση 2

Επώνυμο Όνομα Συνολικός MO ΜΟ Β εξαμήνου Ποσοστό απαλλαγής
διδάκτρων Γ εξαμήνου
1 Καπρής Ιωάννης 9,10 9,20 100%
2 Παππά Άννα 8,90 8,90 50%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακολουθείστε μας

Twitter Feeds