Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Friday, 07 October 2016 11:12

Xορήγηση υποτροφιών σε απόφοιτους του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Tagged under

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» προτίθεται να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες σε απόφοιτους του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, οι οποίοι ανακηρύχτηκαν πτυχιούχοι κατά τις περιόδους Σεπτεμβρίου 2015, Φεβρουαρίου 2016 και Ιουνίου 2016, στην κατεύθυνση και ειδικότητα που οι ίδιοι επιθυμούν, με κριτήριο τον τελικό βαθμό πτυχίου.

Πιο συγκεκριμένα, για τους αιτούντες φοιτητές, προβλέπονται:

  1. Πλήρης απαλλαγή από τα δίδακτρα του Προγράμματος για τον πτυχιούχο με την υψηλότερη βαθμολογία.
  2. 50% έκπτωση επί των διδάκτρων για τον πτυχιούχο με την δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία.
  3. 30% έκπτωση επί των διδάκτρων για τον πτυχιούχο με την τρίτη υψηλότερη βαθμολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά για το Πρόγραμμα, το οποίο εκπονείται με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, κάνοντας χρήση και της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e‐class του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο, στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 210 727 4825, κα Α. Γραμπά) και στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος κ. Δ. Ψαρρή (τηλ. 210 727 4279).

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες θα κατατεθούν ηλεκτρονικά, μέσω e‐mail, στον Προϊστάμενο της Κεντρικής Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, κ. Δ. Ψαρρή (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), κατά το χρονικό διάστημα 4 έως 14 Οκτωβρίου 2016 και θα εξεταστούν από την τριμελή Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να κατεβάσουν την Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας από εδώ. Κατά την υποβολή της θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλάβουν τον Αριθμό Μητρώου Προπτυχιακού Φοιτητή, ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή της Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακολουθείστε μας

Twitter Feeds