logo

logo ekpa 2
Logo Tmima Geology

ΧΟΡΗΓΟΙ

ETE Logo GR

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Απαλλαγή Διδάκτρων βάσει του ν. 4485/2017

Monday, 14 October 2019 10:51
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της έγκρισης της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Στρατηγικές Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» για το ακαδ. έτος 2019-2020 από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, κατά τη 2η συνεδρίασή της 1ης Οκτωβρίου 2019, το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» θα χορηγήσει υποτροφίες πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων, στους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/4-8-2017).

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία ευρώ (7.863,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ (5.504,00 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) (ΦΕΚ 2743Β/2019-07-03).
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό, θα επιλεγούν με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ, έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους περιγράφονται στο ΦΕΚ 3387Β/10-8-2018. Κανένα άλλο δικαιολογητικό δεν θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των αιτήσεων πέραν αυτών που περιγράφονται στο ΦΕΚ 3387Β/10-8-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 στη 13.00. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε έντυπη μορφή. Αιτήσεις που θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά δεν θα γίνονται δεκτές. Επισημαίνεται ότι καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Σε ότι αφορά στις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, εμπρόθεσμες θεωρούνται όσες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία αποστολής την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.
Επισημαίνεται ότι η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Οι αιτούντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που καταθέτουν.
Η εξέταση των αιτήσεων και η επιλογή των υπότροφων πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.edcm.edu.gr) και στις Ανακοινώσεις της εκπαιδευτικής πλατφόρμας eClass. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα ανακοινωθούν μόνο οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων και όχι τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων.
Ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν και δεν θα υπερβαίνει την 15η Νοεμβρίου 2019. Τυχόν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής των υπότροφων θα πρέπει να κατατίθενται εγγράφως στην Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

 

Αρχεία για download:

Αίτηση

ΦΕΚ 114Α (2017-08-04)

ΦΕΚ 3387Β (2018-08-10)

ΦΕΚ 2743Β (2019-07-03)