Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Friday, 10 March 2017 11:12

4ο Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας και Νέων Τεχνολογιών "SafeAthens 2017 - Οι νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας"

Tagged under

Το 4ο Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας και Νέων Τεχνολογιών "SafeAthens 2017 - Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας" θα πραγματοποιηθεί στις ω

Η υποβολή περιλήψεων έχει ξεκινήσει - Προθεσμία υποβολής 5 Μαΐου 2017.

Θεματικοί Τομείς του Συνεδρίου

 • Πρόληψη, πρόβλεψη, έγκαιρη προειδοποίηση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (σεισμοί, τσουνάμι, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κ.λ.π.)
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση τεχνολογικών καταστροφών, (π.χ. ταμιευτήρες- φράγματα, ατυχήματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και κρίσιμα ως προς την ασφάλεια συστήματα)
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση σύνθετων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (natech)
 • Πρόληψη και διαχείριση μεγάλων θαλάσσιων, οδικών και αεροπορικών ατυχημάτων
 • Security: Προστασία κρίσιμων υποδομών από κακόβουλες ενέργειες, κυβερνοπροστασία, σχέδια αντιμετώπισης τρομοκρατικών ενεργειών
 • Διαχείριση αναδυόμενων μορφών κρίσεων (λ.χ. Μεταναστευτικό, Επιδημίες)
 • Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και διασώσεις
 • Καινοτόμες εφαρμογές (συστήματα, εξοπλισμός, λογισμικό) για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση συμβάντων πολιτικής προστασίας
 • Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, Decision Support Systems (Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων)
 • Εκπαίδευση Στελεχών-Εθελοντών-Πολιτών-Εκπαιδευτικών-Μαθητών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Πολιτική Προστασία και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μ.Μ.Ε. και Πολιτική Προστασία
 • Αποτελέσματα Καινοτόμων Ευρωπαϊκών και άλλων Προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας

Περισσότερες πληροφορίες


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακολουθείστε μας

Twitter Feeds