logo

ΧΟΡΗΓΟΙ

ETE Logo GR

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Ακολούθως παρατίθενται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη χορήγηση απαλλαγής διδάκτρων βάσει του N. 4485/2017 για το Ακαδ. Έτος 2019-20, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Υπότροφων του ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων (Συνεδρίαση 22ας Νοεμβρίου 2019).
Σημειώνεται ότι, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανακοινώνονται μόνο οι Αριθμοί Πρωτοκόλλου των αιτήσεων απαλλαγής διδάκτρων και όχι τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων.
Δικαιούχοι της υποτροφίας της απαλλαγής διδάκτρων είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με Αριθμό Πρωτοκόλλου αίτησης:
Α/Α Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
1 009/16-10-2019
2 015/18-10-2019
3 016/21-10-2019
4 017/21-10-2019
5 019/21-10-2019
6 020/22-10-2019
7 021/22-10-2019
8 022/22-10-2019
9 023/22-10-2019
10 027/29-10-2019
11 027/29-10-2019
12 028/29-10-2019
13 029/29-10-2019
14 031/29-10-2019
15 032/29-10-2019
16 033/29-10-2019
17 034/29-10-2019
18 035/29-10-2019
19 037/29-10-2019
20 039/30-10-2019
21 040/30-10-2019
22 041/30-10-2019
23 042/30-10-2019
24 043/30-10-2019
25 044/30-10-2019
26 046/30-10-2019
27 047/30-10-2019
28 048/30-10-2019
29 049/30-10-2019
30 052/05-11-2019
31 054/06-11-2019
32 055/06-11-2019
33 056/06-11-2019
34 058/11-11-2019
35 059/11-11-2019
36 060/11-11-2019
37 063/11-11-2019
38 064/11-11-2019

Οι δικαιούχοι της υποτροφίας, δεν απαιτείται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Το Τμήμα Οικονομικών του ΠΜΣ θα φροντίσει για την τακτοποίηση κάθε οικονομικού θέματος.
Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν είναι δικαιούχοι της υποτροφίας οι φοιτητές με τους ακόλουθους Αριθμούς Πρωτοκόλλου αίτησης:
Α/Α Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
1 018/21-10-2019
2 024/23-10-2019
3 030/29-10-2019
4 036/29-10-2019
5 045/30-10-2019
6 050/30-10-2019
7 057/11-11-2019
8 062/11-11-2019

Οι φοιτητές που δεν είναι δικαιούχοι της υποτροφίας θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τη Γραμματεία του ΠΜΣ εάν επιθυμούν να παραμείνουν φοιτητές καταβάλλοντας δίδακτρα ή αν επιθυμούν τη διαγραφή τους.
Οι μη δικαιούχοι της απαλλαγής διδάκτρων που θα επιλέξουν να παραμείνουν φοιτητές, θα πρέπει να καταβάλλουν τις δόσεις των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που είναι φοιτητές.
Οι μη δικαιούχοι της απαλλαγής διδάκτρων που θα επιλέξουν τη διαγραφή τους, θα πρέπει να αποστείλουν γραπτώς, μέσω email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), αίτημα διαγραφής.
Οι μη δικαιούχοι της απαλλαγής διδάκτρων που θα επιλέξουν τη διαγραφή τους, εάν έχουν αιτηθεί και έχουν παραλάβει την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, θα πρέπει να την καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Επισημαίνεται ότι η ακαδημαϊκή ταυτότητα αποτελεί δημόσιο έγγραφο και σε περίπτωση απώλειας, ο κάτοχος της ταυτότητας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση απώλειας/κλοπής σε αστυνομικό τμήμα και να προσκομίσει τη βεβαίωση απώλειας/κλοπής που θα του δοθεί από την Αστυνομία στη Γραμματεία του ΠΜΣ
Τυχόν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής των υπότροφων θα πρέπει να κατατίθενται εγγράφως στην Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως τις 9/12/2019.
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Iδιαίτερα ενδιαφέρον, επικαιροποιημένο και εντατικό προβλέπεται το πρόγραμμα του Rhodes Protect 2019. Φιλοδοξία μας είναι πάντα η σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τη βιωματική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση.

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της έγκρισης της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Στρατηγικές Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» για το ακαδ. έτος 2019-2020 από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, κατά τη 2η συνεδρίασή της 1ης Οκτωβρίου 2019, το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» θα χορηγήσει υποτροφίες πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων, στους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/4-8-2017).

Για 5η συνεχή χρονιά το ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Εντατικό Σεμινάριο Πεδίου στη Ρόδο.

Με τίτλο “Rhodes Protect 2019” το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 14 έως 18 Νοεμβρίου περιλαμβάνοντας:

  • Εσπερίδα με ομιλίες από κορυφαίους επιστήμονες
  • Ευρείας κλίμακας άσκηση επί χάρτου
  • Ασκήσεις πεδίου (π.χ. εκκένωση πληθυσμού, προσομοίωση εκδήλωσης tsunami)
  • Αποτίμηση ασκήσεων

Ο κεντρικός ιστός του σεμιναρίου βασίζεται σε ρεαλιστικά σενάρια έκτακτης ανάγκης από εκδήλωση κινδύνου, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Ρόδου, με αφετηρία την αναγνώριση της αλληλεπίδρασης των φυσικών φαινομένων με τα παραπάνω στοιχεία. Αυτό θα είναι το πλαίσιο της Άσκησης επί χάρτου, η οποία θα εξελιχθεί σε επιμέρους θεματικές ασκήσεις πεδίου, που θα επικεντρωθούν σε δοκιμή στην πράξη τεχνολογιών αιχμής, μεθοδολογιών, βέλτιστων πρακτικών και πρωτοκόλλων. Θα καλυφθούν θεματικές ενότητες διαχείρισης έκτακτης ανάγκης (σχεδιασμός, ετοιμότητα, επιμελητεία, απόκριση, ανάκαμψη), διαχείρισης περιβάλλοντος (προστασία και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, τεχνολογικά-φυσικοτεχνολογικά ατυχήματα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προστασία περιβάλλοντος και πληθυσμού στην παράκτια ζώνη), επικοινωνίες και ΜΜΕ, πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, κ.λπ.

Παράλληλα με την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι ασκήσεις του Σεμιναρίου αποτελούν μέσο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και εκπαίδευσης, εξοικείωσης και ετοιμότητας της τοπικής κοινωνίας.

Εκτός των μεταπτυχιακών φοιτητών στο “Rhodes Protect 2019” μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος. Του Σεμιναρίου θα προηγηθεί ενημέρωση των συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις του ΠΜΣ την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Η ενημέρωση θα είναι διαθέσιμη και on-line για τους συμμετέχοντες που αδυνατούν να παραστούν.

Το κόστος συμμετοχής στο “Rhodes Protect 2019” είναι 450 ευρώ και περιλαμβάνει μετακινήσεις, διαμονή και έξοδα σεμιναρίου. Για περαιτέρω λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο 210 7274825 ή στο 6940 000 567 με την κ. Χριστίνα Λέκκα.

Οι φοιτητές μας μας αξιολογούν με 94%. Στόχος μας το 100% των προσδοκιών τους

Στο πλαίσιο διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων». όπως αυτή περιγράφεται αναλύεται στον κανονισμό λειτουργίας του, οι φοιτητές μας κλήθηκαν να αξιολογήσουν προαιρετικά και ανώνυμα καθένα από τα μαθήματα που παρακολούθησαν σε κάθε επίπεδο (ύλη, στόχοι, εκπαιδευτικό υλικό, επίπεδο δυσκολίας, διάρκεια κ.λπ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ο Διευθυντής καθ. Ευθύμης Λέκκας και τα στελέχη του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στον κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, πρώην Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και απόφοιτο του Μεταπτυχιακού και του εύχονται ολόψυχα καλή δύναμη στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο που καλείται να αναλάβει, ως ο πρώτος Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Βασίλης Παπαγεωργίου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο ΠΜΣ -από το οποίο αποφοίτησε εφέτος- διακρίθηκε για το υψηλό επιστημονικό του επίπεδο, αλλά και για την τεράστια επιχειρησιακή του εμπειρία, την οποία μεταλαμπάδευσε σε όλους μας.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των αιτήσεων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο της δράσης "Υποτροφίες Alpha Bank" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων" διοργανώνεται και φέτος το 5ο Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου SantoProtect 2019. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Σαντορίνη κατά το χρονικό διάστημα 13 έως 17 Ιουνίου 2019 περιλαμβανομένης και της μετακίνησης από και προς Πειραιά.

Οι ασκήσεις πεδίου του σεμιναρίου προβλέπεται να καλύψουν τα αντικείμενα και των τριών ειδικεύσεων του ΠΜΣ, καθώς τα χαρακτηριστικά του συμπλέγματος της Σαντορίνης ταυτίζονται απόλυτα με τα αντικείμενα σπουδών. Διεξάγονται στα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού (Καλδέρα, Νέα Καμμένη, Ακρωτήρι, Οία κ.α.). Συνδυάζουν την εφαρμοσμένη έρευνα και εξάσκηση με την επίσκεψη σε σημεία που πέρα απο το μοναδικό φυσικό κάλλος αποτελούν επίκεντρο του παγκόσμιου επιστημονικού, πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι ασκήσεις προετοιμάζονται μαζί με τους συμμετέχοντες, διεξάγονται στο πεδίο και ακολουθεί ανάλυση και σύνθεση των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες.

Δημοσιεύτηκε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών σε πτυχιούχους Πολυτεχνικών-Πανεπιστημιακών Σχολών ελληνικών Πολυτεχνείων-Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πολυτεχνείων-Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχολές/Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών/Μεταλλειολόγων, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωλογίας/Γεωλογικών Επιστημών), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως της Ακαδημίας Αθηνών.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για τις υποτροφίες αριστείας,του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Στρατηγικές Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» για το ακαδ. έτος 2018-2019.

 

2ndHDRR Banner 1B


 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η επιτυχής συνάντηση των Ερευνητικών Φορέων της χώρας το 2017 με θέμα τις εξελίξεις και τη συμβολή τους στο χώρο της διαχείρισης των καταστροφών αφενός, και αφετέρου η εκθετική αύξηση των καταστροφικών φαινομένων και των επιπτώσεων τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διοργάνωσης της συνάντησης για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της έγκρισης της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Στρατηγικές Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» για το ακαδ. έτος 2018-2019 από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, κατά τη 2η συνεδρίασή της 16ης Οκτωβρίου 2018, το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» θα χορηγήσει υποτροφίες πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων, στους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3387Β/10-8-2018.