Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Το 4ο Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας και Νέων Τεχνολογιών "SafeAthens 2017 - Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας" θα πραγματοποιηθεί στις ω

Η υποβολή περιλήψεων έχει ξεκινήσει - Προθεσμία υποβολής 5 Μαΐου 2017.

Στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη (1-3/12/2016), στην Θεματική Ενότητα της Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον κ. Λέκκα με θέμα «Στρατηγικές της ΚΕΔΕ για την Πολιτική Προστασία».

Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για την αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτων ή και ανθρωπογενών καταστροφών και φυσικών φαινομένων με μεγάλο αριθμό τραυματιών;
Τι ρόλο παίζει η συνεργασία και η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και δημόσιων φορέων στην διαχείριση των θυμάτων καταστροφών;

H Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής με την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.) Αιγάλεω,με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αιγάλεω, διοργάνωσαν το 2ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2016» με θέμα «Αντιμετώπιση Καταστροφών από Σεισμό», το οποίο έλαβε χώρα από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μολύβι» του Δήμου Αιγάλεω Αττικής.

Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία με θέμα "Ο ρόλος των Εθελοντικών Οργανώσεων σε μεγάλης κλίμακας Φυσικές Καταστροφές"

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Διεθνές Γεω-Ηφαιστειολογικό Συνέδριο ‘’ΜΕΘΑΝΑ 2016’’ το οποίο έλαβε χώρα στα Μέθανα και διοργανώθηκε από το Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων και την Περιφέρεια Αττικής.

Σκοπός του ήταν η ανάδειξη της γεωλογικής εξέλιξης της χερσονήσου των Μεθάνων και του ενεργού ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με πρωτοβουλία της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικό θεματικό Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2016, στο ξενοδοχείο Thraki Palace, με θέμα: «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. - Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο με τίτλο «ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Εκτίμηση χωρικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων» διοργανώθηκε από την ΚΕΔΕ και το ΙΤΑ, με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης χαρακτηρίστηκε από την πολλή μεγάλη συμμετοχή συνέδρων, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και όλων των συναρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Βασική επιδίωξη του Συνεδρίου ήταν η εξάντληση κατάθεσης της επιστημονικής γνώσης και ευρωπαϊκής εμπειρίας στη διαχείριση των ΑΣΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

  • Στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη περαιτέρω μελέτης αυτών για τις πιο ευάλωτες περιοχές
  • Στην ανάγκη συνολικής, συστημικής κατανόησης και περιγραφής της διαχείρισης αποβλήτων με την κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτική της διάσταση
  • Στις δυνατότητες αλλά και τα όρια των τεχνολογιών επεξεργασίας, καθώς και στους περιορισμούς που υπάρχουν στην ανακύκλωση, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου
  • Στην οικονομική βιωσιμότητα και το μέγιστο επιτρεπτό κόστος ανά πολίτη, το οποίο πρέπει να συνδέεται με ένα ποσοστό του διαθέσιμού του εισοδήματος, μέγεθος που είναι κομβικό για το σχεδιασμό των συστημάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την παγκόσμια εμπειρία
  • Στην ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό του κόστους συλλογής-μεταφοράς, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ως βασικό όρο για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διαλογή στην πηγή και επεξεργασία
  • Στην ανάγκη ειδικού σχεδιασμού για τα απόβλητα που προκύπτουν από την τουριστική κίνηση καθώς και στην αναγκαιότητα επανεξέτασης των θαλάσσιων μεταφορών ως βασικής λύσης για τη διαχείριση σε νησιωτικές περιοχές.

Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι υπάρχει ανάγκη να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες και όχι να αναπαράγουμε ρυθμίσεις γενικής εφαρμογής αγνοώντας τις γεωγραφικές, οικονομικές, δημογραφικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν κάθε περιοχή.

Μεταξύ άλλων, ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, απομένουν ακόμα πολλές και μεγάλες προκλήσεις για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο, βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης, ενώ παραμένουν δύο σημαντικοί κίνδυνοι:

  • Ο κίνδυνος να ξανανοίξουν χωματερές, στις περιπτώσεις που οι ΧΥΤΑ φτάνουν στα όρια της διάρκειας ζωής τους, ή να καταστούν οι υφιστάμενοι ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ πάλι ΧΑΔΑ, εφόσον υπάρξουν και νέες καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση έργων.
  • Ο κίνδυνος επιβολής νέων προστίμων, σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα επεξεργασίας και εκτροπής των βιοαποδομήσιμων από τους χώρους ταφής.

Η ΚΕΔΕ με βάση τα πιο πάνω πορίσματα θα αναλάβει το σύνολο των πρωτοβουλιών που θα απαιτηθεί, για να γίνει πράξη στη χώρα μας την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων μέσα από βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές λύσεις.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης - Ερευνητική μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών, με συνδιοργανωτές το Δήμο Χανίων-Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, διοργανώνει το συνέδριο με τίτλο:

"SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας"

για τις δυνατότητες που προσφέρει το τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία) σε θέματα που απασχολούν την Πολιτική Προστασία όπως είναι οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, αποστολές έρευνας και διάσωσης, ανθρωπιστική βοήθεια, κ.ά.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο "Safe Athens 2017 - Oι Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας", που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας SafeGreece και φέτος διοργανώθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.