Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

FAQS

Κάνε κλικ επάνω στην ερώτηση για να δεις όλο το κείμενο.

Κάνε κλικ επάνω στην ερώτηση για να δεις όλο το κείμενο.

1. Σε ποιους απευθύνεται το μεταπτυχιακό;

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. και κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Ποιες είναι οι ειδικεύσεις του μεταπτυχιακού;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Ειδίκευση 1
Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς

Ειδίκευση 2
Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ειδίκευση 3
Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

3. Σε ποιες ηλικιακές ομάδες απευθύνεται το μεταπτυχιακό;

Απευθύνεται σε πτυχιούχους κάθε ηλικίας. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν και νέοι πτυχιούχοι αλλά και εργαζόμενοι και επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν χρονική άνεση για σπουδές.

4. Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Η φοίτηση στο ΠΜΣ διαρκεί 3 εξάμηνα.
Στο Α’ εξάμηνο διδάσκονται 5 μαθήματα
Στο Β’ εξάμηνο διδάσκονται 5 μαθήματα. Ανάλογα με την Κατεύθυνση και την Ειδικότητα Φοίτησης, ο φοιτητής παρακολουθεί 2 έως 3 υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγει από τα διαθέσιμα μαθήματα επιλογής της Ειδικότητας του τα υπόλοιπα για την συμπλήρωση των 5 μαθημάτων.
Στο Γ’ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

5. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ απαιτεί φυσική παρουσία;

Όχι, δεν απαιτείται φυσική παρουσία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας eClass του Πανεπιστημίου Αθηνών και μαγνητοσκοπημένων εισηγήσεων (ασύγχρονα) και πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (σύγχρονα) για την αλληλεπίδραση διαδασκόντων - φοιτητών. Οι τηλεδιασκέψεις βιντεοσκοπούνται και είναι διαθέσιμες στους φοιτητές προς παρακολούθηση ή αναδρομή στο χρόνο που τους διευκολύνει.

6. Η ύλη των μαθημάτων είναι εύκολα κατανοητή από άτομα που δεν διαθέτουν προηγούμενη εκπαίδευση η εμπειρία στα αντικείμενα του ΠΜΣ;

Ναι. Η ύλη είναι συναρπαστική, το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατανοητό και εξαιρετικά ενδιαφέρον και δύσκολα διακόπτει κάποιος την ανάγνωση ή την παρακολούθηση.

7. Το ΠΜΣ προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φοιτητή;

Η παρακολούθηση και η εμπλοκή προσαρμόζεται με βάση τις δυνατότητες του καθενός όπως αυτές καθορίζονται από τις εργασιακές και οικογενειακές του υποχρεώσεις και την οικονομική του δυνατότητα. Υπάρχει άμεση υποστήριξη ανθρώπων που έχουν αυξημένο επαγγελματικό φόρτο, οικογενειακές υποχρεώσεις ή μετακινούνται συνεχώς.

8. Μένω μόνιμα εκτός Αθήνας, μπορώ να παρακολουθήσω το ΠΜΣ;

Φυσικά. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία και δεν έχουν δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης μπορούν μέσω σύγχρονων και απλών τεχνολογιών να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, μειώνοντας στο ελάχιστο το κόστος και τις μετακινήσεις.

9. Ποια είναι η διάταξη των μαθημάτων και της εκπαιδευτικής ύλης;

Κάθε μάθημα διαρκεί περίπου ένα μήνα. Στην αρχή κάθε μαθήματος διατίθεται μία εισαγωγική μαγνητοσκοπημένη διάλεξη και στη συνέχεια υλοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έτσι δεν υπάρχει συσσώρευση ύλης στο τέλος του εξαμήνου και παράλληλα υπάρχει μία φυσική διαδοχή απόκτησης γνώσης.

10. Ποια είναι τα δίδακτρα και πώς καταβάλονται;

Τα δίδακτρα είναι 4.800 €. Υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, ανάλογα με το οικονομικό πακέτο που επιλέγει ο φοιτητής.

11. Πόσοι φοιτητές γίνονται δεκτοί ανά έτος;

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών καθορίζεται στην προκήρυξη της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς.

12. Με ποιους τρόπους υποστηρίζεται το ΠΜΣ;

Υπάρχει διαρκής εκπαιδευτική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη (helpdesk) των μεταπτυχιακών φοιτητών σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο.

13. Τι άλλο προσφέρει το ΠΜΣ;

Το ΠΜΣ προσφέρει πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, σεμιναρίων εξειδικευμένης επιμόρφωσης, εφαρμοσμένων σεμιναρίων πεδίου, εκδρομών, κλπ.

Pin It