Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Προκήρυξη Θέσεων

Κάθε έτος με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής που επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος προκηρύσσονται οι Ειδικεύσεις και ο αριθμός θέσεων εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών και δημοσιοποιείται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας (www.edcm.edu.gr και www.geol.uoa.gr) και αναρτάται στους πίνακες του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα γίνεται κοινοποίηση τόσο της προκήρυξης όσο και τυχόν παρατάσεων της διαδικασίας στη ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην παρούσα ιστοσελίδα και σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.