Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Ειδίκευση 2: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πατήστε επάνω στον τίτλο για να δείτε την περιγραφή του κάθε μαθήματος.

 

Πατήστε επάνω στον τίτλο για να δείτε την περιγραφή του κάθε μαθήματος.

 

ΝΒ01: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ


Βασικά δομικά, μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του πλανήτη μέσα από τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές των γεωεπιστημών. Η δομή του πλανήτη, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας και τα εργαλεία απεικόνισης και μελέτης τους, οι χάρτες. Οι ενδογενείς-δημιουργικές και οι εξωγενείς-καταστροφικές δυνάμεις που επιδρούν στη διαμόρφωση του γεωπεριβάλλοντος και οι εκδηλώσεις τους μέσα από σχετικά φαινόμενα (σεισμοί, ηφαίστεια, διάβρωση και απόθεση). Οι ποικίλες διαστάσεις και κλίμακες του γεωλογικού χρόνου. Η δυναμική της εξέλιξης όλων των στοιχείων του περιβάλλοντος στο γεωλογικό χρόνο (τεκτονική λιθοσφαιρικών πλακών, εξέλιξη της ατμόσφαιρας, της υδρόσφαιρας και του έμβιου κόσμου). Δομή και εξέλιξη του Ευρωπαϊκού και Ελλαδικού γεωπεριβάλλοντος (ορογενέσεις, κλιματικές μεταβολές, παρουσία του ανθρώπου). Φυσικοί πόροι, μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά και ενεργειακές πρώτες ύλες, τεχνικά έργα και περιβάλλον.

 

ΝΒ02: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙΝΒ02: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ


Επιμέρους συστήματα του γήινου περιβάλλοντος: λιθόσφαιρα, υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα, πεδόσφαιρα. Το ενεργειακό σύστημα της γης. Κύκλοι και ανατροφοδότηση των γήινων συστημάτων, ο γεωδυναμικός κύκλος, ο κύκλος των πετρωμάτων, ο κύκλος του νερού, ατμοσφαιρική και ωκεάνια κυκλοφορία, κλιματικοί κύκλοι. Κύκλος του άνθρακα, του αζώτου κ.λπ. Ορισμοί και βασικές έννοιες του περιβάλλοντος. Φυσικοί πόροι, υλικά και διεργασίες δημιουργίας τους. Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

ΝΒ03: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ


Βασικές έννοιες Οικολογίας, Οικολογικές διεργασίες, Μηχανισμοί γένεσης βιοποικιλότητας, Απειλές και αξίες της βιοποικιλότητας, Μέτρηση της βιοποικιλότητας, Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας, Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας.

 

ΝΒ04: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Πόλη, Χωροταξικός Σχεδιασμός. Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Πόλη: Η Πόλη ως οικοσύστημα, Λειτουργία και προβλήματα στην πόλη, Η Ελληνική πόλη, Προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, Η αστικοποίηση του Ελληνικού πληθυσμού. Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Χρήσεις γης: Θεσμικό Πλαίσιο, Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, Οργάνωση και ανάπτυξη Χώρου, Υφιστάμενη κατάσταση, Χρήσεις γης. Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ηχορύπανση, Ενεργειακή Απόδοση, Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Ατμόσφαιρα και Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Η Ρύπανση του Αέρα των Πόλεων, Η Ρύπανση του Αέρα Εσωτερικών Χώρων, Μεταφορές, Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέσων μεταφοράς, Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις μεταφορές, Η κάλυψη του αναγκαίου περιβαλλοντικού κόστους, Προς ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Θόρυβος – Ηχορύπανση: Το πρόβλημα και οι επιπτώσεις. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων: Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις ως παράδειγμα προστασίας του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα.

 

ΝΒ05: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ


Φυσικοί παράγοντες που συνεργούν στη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος: μεταβολές στην ηλιακή ακτινοβολία, κύκλοι του Milankovitch, εκρήξεις ηφαιστείων. Επιδράσεις στο κλίμα από τα πρότυπα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας χαμηλής συχνότητας (ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού, αρκτική ταλάντωση), την αλληλεπίδραση ωκεανών και ατμόσφαιρας (φαινόμενο El Nino-La Nina) και την θερμο-αλατική κυκλοφορία (thermohaline circulation). Ο ρόλος του φαινομένου του θερμοκηπίου ως φυσικό φαινόμενο και υπό το πρίσμα της ανθρωπογενούς επίδρασης, αύξηση της συγκέντρωσης θερμοκηπιακών αερίων στη τροπόσφαιρα. Επιδράσεις (forcings, Watt/m2) των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην διαμόρφωση και ενίσχυση της κλιματικής αλλαγής. Τάσεις της θερμοκρασίας και βροχής που βασίζονται τόσο σε πραγματικές μετρήσεις αλλά και σε proxy data (ιστορικές αναφορές, πυρήνες πάγου, ιζήματα κ.λ.π.) μέχρι και ένα εκατομμύριο χρόνια πριν από σήμερα. Κλιματικά μοντέλα, σενάρια εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και μελλοντικές προσομοιώσεις κλιματικών παραμέτρων για τον 21ο αιώνα σε παγκόσμια και περιοχική κλίμακα. Επισκόπηση των πιθανών μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, λιώσιμο των παγοκαλυμμάτων, ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, κύματα καύσωνα και ψύχους, αύξηση της οξύτητας των ωκεανών, αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, διαταραχές του υδρολογικού κύκλου και ερημοποίηση. Μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα.

 

ΝΒ06: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Θεσμικό πλαίσιο: Ορισμοί. Διαχείριση Περιβάλλοντος σε Παγκόσμιο επίπεδο. Διαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχείριση σε εθνικό επίπεδο. Σύγχρονες τεχνολογίες καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης περιβάλλοντος: Ασύρματα δίκτυα παρακολούθησης, Περιβαλλοντική Γεωφυσική, Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems), Διαχείριση της πληροφορίας στις περιβαλλοντικές εφαρμογές, Προβλήματα κατά την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Περιβαλλοντική παρακολούθηση: Μελέτη πεδίου. Τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης: Ατμόσφαιρα, Ύδρευση, Υγρά απόβλητα – Αποχέτευση, Στερεά απορρίμματα. Παραδείγματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αποκατάστασης: Περιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο, Περιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο

 

ΝΒ07: ΕΘΝΙΚΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα περιβάλλοντος, εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με το Ευρωπαϊκό. Ισχύουσα νομοθεσία για το περιβάλλον. Περιβαλλοντική αδειοδότηση (υπηρεσίες, διαδικασίες, κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων, προδιαγραφές μελετών, ελεγκτικοί μηχανισμοί κ.λπ.). Διαχείριση και προστασία των υδάτων, Οδηγία Πλαίσιο της Ε.Ε., Ελληνικός νόμος πλαίσιο και σχετικά νομοθετήματα και κανονιστικές διατάξεις. Νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων για όλες τις κατηγορίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, νομοθεσία της διαχείρισης τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων. Νομοθεσία που σχετίζεται με τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το θόρυβο, και τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

ΝΒ08: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Εισαγωγή – το περιβάλλον ως οικονομικό αγαθό: Ο μηχανισμός της αγοράς, Λειτουργία της αγοράς, Προσφορά και ζήτηση, Στρεβλώσεις της αγοράς, Δικαιώματα ιδιοκτησίας. Εξωτερικές οικονομίες: Ορισμοί και ταξινομήσεις, Μέθοδοι αποτίμησης περιβαλλοντικών εξωτερικών οικονομιών, Εφαρμογές τεχνικών περιβαλλοντικής αποτίμησης, Εξωτερικές οικονομίες τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής. Ανάλυση Κόστους - Οφέλους: Χρηματο-οικονομική ανάλυση. Οικονομική ανάλυση κόστους - οφέλους. Κοινωνική ανάλυση κόστους - οφέλους. Περιβαλλοντικές πολιτικές: Κατηγορίες περιβαλλοντικών πολιτικών, Κανονιστικές πολιτικές, Περιβαλλοντικοί φόροι, Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών.

 

ΝΒ09: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ


Περιβάλλον-Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Νόμος 1650/86. Ο Θεμελιώδης Νόμος για την Προστασία του Περιβάλλοντος - Βασικοί στόχοι, Περιβάλλον & Περιοχές σε καθεστώς προστασίας - Ορισμοί, Περιοχές σε καθεστώς προστασίας. Περιβαλλοντικές Μελέτες: Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως τεχνικό-διοικητικό «εργαλείο» Περιβαλλοντικής αδειοδότησης & λήψης αποφάσεων. Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών, Πλαίσιο Προδιαγραφών Εκπόνησης Περιβαλλοντικών Μελετών (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Α1, Α2, & Β, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες), Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Κατευθύνσεις Αντιμετώπισης, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης των Επιπτώσεων – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

 

ΝΒ11: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Εισαγωγή - Περιβαλλοντικό ζήτημα, Αειφόρος Ανάπτυξη. Περί Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Βασικά κείμενα και διακηρύξεις για το Περιβάλλον και την Π.Ε. Περιβάλλον και αειφορία. Η ένταξη του περιβάλλοντος στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αρχές της ΠΕ, Χαρακτηριστικά της ΠΕ. Μετασχηματισμός της ΠΕ: Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Τρόποι ενσωμάτωσης της ΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η ΠΕ στην ΕΕ. Η ΠΕ στην Ελλάδα: σημερινή κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης. Η ΠΕ εκτός Ελλάδας. Περιβαλλοντικές ιδεολογίες. Σύγχρονη αντίληψη για την ΠΕ. Προβλήματα στην εφαρμογή ΠΕ.

 

ΝΒ12: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Συν-καταστροφική και μετα-καταστροφική έρευνα. Περιβαλλοντική έρευνα και παρακολούθηση. Ανάλυση κινδύνου και τρωτότητας, μετριασμός διακινδύνευσης και ετοιμότητα. Πληροφορική κινδύνων και καταστροφών. Συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία δεδομένων. Ομογενοποίηση και διαθεσιμότητα. Έγκαιρη αναγνώριση, απόκριση στην έκτακτη ανάγκη και γρήγορη ανάκαμψη, βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη. Επικοινωνίες και συνδεσιμότητα, ΓΣΠ, Τηλανίχνευση, ΣμηΕΑ και μεθοδολογίες. Αυτογραφικά συστήματα, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, έγκαιρη προειδοποίηση. SCADA. Γεωργία ακριβείας.

 

ΝΒ13: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ


Στοιχεία ηθικής φιλοσοφίας/ Ηθικές θεωρίες: Τι είναι η ηθική; Πολιτισμικός σχετικισμός και υποκειμενισμός, Η ιδέα του κοινωνικού συμβολαίου, Η προσέγγιση του ωφελιμισμού, Η ηθική του Καντ, Η αρεταϊκή ηθική. Βασικά θέματα περιβαλλοντικής ηθικής: Ορισμοί, έννοιες, βασικά ερωτήματα, Ανθρωποκεντρισμός και Οικοκεντρισμός, Η απελευθέρωση και τα δικαιώματα των ζώων, Η προσέγγιση της βαθιάς οικολογίας, Η κοινωνική οικολογία, οικοφεμινισμός. Θρησκεία, πολιτική και περιβάλλον: Ο δυτικός χριστιανισμός και η οικολογική κρίση, Ορθοδοξία και περιβάλλον, Καπιταλισμός και περιβαλλοντική κρίση, Φύση και περιβάλλον στη μαρξιστική σκέψη. Ανάλυση πρακτικών προβλημάτων: Αναφορά σε περιπτώσεις ηθικών συγκρούσεων/ διλημμάτων κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων, την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, την αντιμετώπιση ασθενειών κλπ. Αναλόγως της επικαιρότητας και των ενδιαφερόντων των σπουδαστών, επιλογή συγκεκριμένου θέματος/ θεμάτων (που περιλαμβάνουν ερωτήματα και συγκρούσεις) και πραγματοποίηση debate πάνω στα ηθικά και πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν.

Pin It