Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 08:23

Θεσμοθέτηση Υποτροφίας "Αριστείδης Μουζακίτης"

Η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» αποφάσισε για τη χορήγηση υποτροφίας ετησίως σε δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, στη μνήμη του Δόκιμου Ανθυποπυραγού Αριστείδη Μουζακίτη.

Η υποτροφία θα χορηγείται στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν αποφοιτήσει από την Πυροσβεστική Ακαδημία εντός της τελευταίας τετραετίας, με κριτήριο τον τελικό βαθμό αποφοίτησης από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αίτησης για την Υποτροφία αναλύονται στην Προκήρυξη για την Υποτροφία «Αριστείδης Μουζακίτης»


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακολουθείστε μας

Twitter Feeds