Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015 12:55

Η συνδρομή του ΠΜΣ στις πυρκαγιές της Νεάπολης

Ετικέτες

Όπως είναι γνωστό, στις 17-07-2015 εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην ΝΕΑΠΟΛΗ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας (ΠΕ Λακωνίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου) πλήττοντας τη Νεάπολη, το Φαρακλό, το Μεσοχώρι, τον Κάμπο, το Λάχι και τον Άγιο Νικόλαο από όπου οποία κάηκαν περίπου 55.000 στρέμματα, εκ των οποίων 30.000 στρ. καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 25.000 στρ. δασικών εκτάσεων. Σημειώνεται ότι επί συνόλου 140.000 ελαιόδεντρων έχουν πληγεί περίπου 115.000.

Άμεσα μετά την πυρκαγιά στελέχη και φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» μετέβησαν στην πληγείσα περιοχή, σε συγκαταστροφικό στάδιο, για να προσφέρουν επιστημονική, τεχνική και ανθρωπιστική βοήθεια στους τοπικούς φορείς και στους κατοίκους.

Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στις περιοχές που επλήγησαν διακρίνονται σε:

 • Καταστροφές στο φυσικό, βιοτικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.
 • Καταστροφές στις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες.
 • Υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, λόγω αύξησης των αιωρούμενων σωματιδίων.
 • Αλλαγή του μικροκλίματος στην ευρύτερη περιοχή.
 • Αυξημένη διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους, λόγω απομάκρυνσης του γόνιμου τμήματος.
 • Αυξημένη διάβρωση πρανών και επίσπευση κατολισθήσεων και βραχοπτώσεων
 • Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών στις λεκάνες απορροής.
 • Ρύπανση του εδάφους και των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων).
 • Μείωση της κατείσδυσης και του φυσικού εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων (ποσοτική υποβάθμιση) με ταυτόχρονη ποιοτική τους υποβάθμιση.
 • Απώλεια οικοσυστημάτων, βιοτόπων και ενδιαιτημάτων φυτών και ζώων.

Σε μετακαταστροφικό επίπεδο τα στελέχη και οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» εγκαταστάθηκαν στις περιοχές και μετά από λεπτομερή έρευνα πρότειναν άμεσα μέτρα και δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων εδάφους από τη βάση των πρανών.
 • Κατασκευή ξυλοφραγμάτων ή ξυλοφρακτών από καμένα δέντρα για τη συγκράτηση καταπτώσεων και κατολισθήσεων εδάφους.
 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής κατά μήκος των άκρων του οδοστρώματος, ώστε να καταλήγουν σε αυτές οι επιφανειακές.
 • Καθαρισμός οχετών, φρεατίων, ρείθρων και στραγγιστηρίων στους οδικούς άξονες.
 • Καθαρισμός των πρανών από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχη.
 • Καθαρισμός των χειμάρρων από μπάζα, σκουπίδια και ογκώδη υλικά.
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε περιοχές με αυξημένο κατολισθητικό κίνδυνο.
 • Κατασκευή κορμοδεμάτων και αναβαθμίδων εντός των χειμάρρων για την ανάσχεση της επιφανειακής απορροής, την ενίσχυση της κατείσδυσης και την συγκράτηση των φερτών υλικών.
 • Κατασκευή περιμετρικών τάφρων αποστράγγισης της επιφανειακής απορροής και σύνδεσή τους με το υδρογραφικό δίκτυο στα ανάντη τμήματα των οικισμών.
 • Τοποθέτηση συστημάτων ανάσχεσης βραχοπτώσεων για την προστασία από βραχοπτώσεις σε περιοχές ανάντη των οικισμών.
 • Θρυμματισμός επισφαλών τμημάτων βράχων ανάντη των οικισμών.
 • Τοποθέτηση υδρομετεωρολογικών σταθμών σε τμήματα των υδρολογικών λεκανών.
 • Τακτικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε επιλεγμένα σημεία υδροληψίας.
 • Σύνταξη χαρτών κινδύνου πλημμυρών, κατολισθήσεων και λασπορροών.
 • Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τους ενδεχόμενους κινδύνους και την πιθανότητά τους.

Οι ολοκληρωμένες προτάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα ολοκληρωθούν στις 22 Σεπτεμβρίου οπότε και θα γίνει άμεση εφαρμογή τους από τις Τοπικές Αρχές με κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων και παρεμβάσεων έτσι ώστε, αφενός μεν να μειωθούν οι υφιστάμενοι κίνδυνοι (κυρίως πλημμύρες και κατολισθήσεις), αφετέρου δε η τοπική κοινωνία να είναι έτοιμη προκειμένου να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα της ερχόμενης χειμερινή περιόδου.

Προς τούτο, θα πραγματοποιηθούν και εκδηλώσεις για την ενημέρωση των κατοίκων και συνεδριάσεις Τοπικών Συντονιστικών Οργάνων για την επιχειρησιακή οργάνωση των εμπλεκόμενων φορέων.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακολουθείστε μας

Twitter Feeds