Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Φοιτητών

Σάββατο, 09 Μαϊος 2020 19:57
Κατηγορία: Ερευνητικό Έργο

Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε Συνέδρια, στις οποίες συμμετείχαν ή των οποίων συγγραφείς είναι φοιτητές και απόφοιτοι του ΠΜΣ.

Ο κατάλογος είναι υπό συνέχη ενημέρωση

 

Andriopoulos P. (2020) Optical Granulometry in Flood Deposits. Analysis and Mapping. Safe Greece 2020 on-line - 7th International Conference on Civil Protection & New Technologies, 14-16 Octoober, Proceedings p. 233-236
Antoniades, A., Antoniades, C,. Kapris, I., Lekkas, E., 2017. Evaluation of Environmental Conditions Underneath and Around a Hazardous Waste Storage Area [Inofyta Viotias] - Installation of a Grounwater Monitoring System, 11th International Hydrogeological Congress of Greece. Athens, October 2017
Antoniades, C., Koufalis, D., Geralidi, E., 2019. The Greek Ombudsman’s Experience when Intervening in Cases Related to Management of Natural Disasters by the Public Administration. Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, p. I-90 – I-94.
Diakakis, M., Priskos, G., Skordoulis, M (2018) Public perception of flood risk in flash flood prone areas of Eastern Mediterranean: the case of Attica Region in Greece. International Journal of Disaster Risk Reduction, 28, 404–413
Diakakis, M., Andreadakis, E., Nikolopoulos, E., Spyrou, N-I., Gogou, M-E., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, K-N., Antoniadis, Z., Melaki, M., Georgakopoulos, A., Kalogiros J., Lekkas E., 2018. The Extreme Flash Flood of Mandra, Greece. Description of Impacts and Flood Characteristics. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Dura A., Mertzimekis T.J. , Bakalis E., Nomikou P., Hannington M.D., Petersen S. (2019): CTD data profiling to assess the natural hazard of active submarine vent fields: the case of Kolumbo near Santorini Island. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-213, p. 620-621. (Young scientist poster award)
Ezat, E. (2020) Flash Flood Interaction with Composite Infrastructures. Floodwater Velocity, Erosion and Deposition. Safe Greece 2020 on-line - 7th International Conference on Civil Protection & New Technologies, 14-16 Octoober, Proceedings p. 229-232
Filis, C., Spyrou, N-I., Diakakis, M., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Papagiannaki, K., Vassilakis, E. Milios, D., and Lekkas, E. Post-wildfire flash flooding in small mountainous catchments: postfire effects and characteristics of the November 2019 flash flood in Kineta, Greece, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-5501, EGU General Assembly 2020
Gondikas A., Kalampaliki T., Dura A., Chronakis P.M. , Nomikou P., Godelitsas A., Pergantis S., Mertzimekis Th. J., Hasselov M. (2019): Detection of Engineered, Incidental, and Natural Nanoparticles in Marine Waters in the Proximity of Islands. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-253, p. 442-443.
Gogou M., Andreadakis E., Nomikou P., Lekkas E. (2018): Previewing tsunami risk in coastal zone of Southern Aegean sea. Proceedings of the 9th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology. 25 ‐ 27 June 2018 Possidi, Greece, p. 75-78
Gogou, M-E., Macri, E., Katsetsiadou, K‐N., Evelpidou, N., Karkani, E., Lekkas, E., 2019. Tsunami Hazard and Sand Dune Protection in West Naxos Isl., Greece. Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, Greece, p. I-57 – I-60.
Gogou, M., Katsetsiadou, K-N., Lekkas, E., Andreadakis, E., Argyris, I., 2018. The 21 July 2017, Kos-Bodrum Tsunami Intensity Mapping: Applying the Integrated Tsunami Intensity Scale (ITIS2012). Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Kaviris, G., Douflias, E, Fountoulakis, I., Psarris, D., Cholevas, K., Millas, C., Spingos, I., Aliferis, I, Milios, D., Kassaras, I., Voulgaris, N., Lekkas, E. and Makropoulos, K., 2018. Seismicity and seismic hazard assessment of Kastoria (NW Greece). Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts, Poster.
Kleanthi, M., Asbestos – One More Problem After the Devastating Fires of July 23 and 24, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Kouklis, G.-R.; Yiannakou, A. The Contribution of Urban Morphology to the Formation of the Microclimate in Compact Urban Cores: A Study in the City Center of Thessaloniki. Urban Sci. 2021, 5, 37. https://doi.org/10.3390/urbansci5020037
Lekkas, E., Carydis, P., Mavroulis, S., Diakakis, M., Andreadakis, E., Gogou, M-E., Spyrou, N-I., Kapourani, E., Athanassiou, M., Arianoutsou, M., Vassilakis, E., Kotsi, E., Speis, P. D., Delakouridis, J., Milios, D., Katsetsiadou, K-N., Lagouvardos, K., Kotroni, V., Giannaros, T., Karagiannidis, A., Papagiannakis, K., Parcharidis, I., The 2018 Forest Fire of Mati, Greece: Characteristics and Impacts, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts, Poster.
Manousaki, M., European Volcanoes, NightQ a Challenge for Greece, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Mavroulis, S., Stanota, E.-S., Lekkas, E. (2019). Evaluation of environmental seismic intensities of all known historical and recent earthquakes felt in Zakynthos Island, Greece using the Environmental Seismic Intensity (ESI 2007) scale. Quaternary International, 532, 1-22, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.09.006, EGU General Assembly 2020
Mavroulis, S., Diakakis, M., Andreadakis, E., Spyrou, N-I., Gogou, M-E., Kotsi, E., Kapourani, E., Stanota, E-S., Lekkas, E., Carydis, P., 2018. Fire-Induced Building Damage in Wildland Urban Interface Areas: The Case of the 2018 Eastern Attica (Greece) Fire. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Mavroulis, S., Spyrou, N-I., Kopanas, I., Lekkas, E., 2018 Zonation for Mitigation of Landslide Risk and Responsible Tourism Development in the Ionian Islands’ Beaches (Western Greece) . Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Papadopoulos, G.A.; Lekkas, E.; Katsetsiadou, K-N.; Rovythakis, E.; Yahav, A. Tsunami Alert Efficiency in the Eastern Mediterranean Sea: The 2 May 2020 Earthquake (Mw6.6) and Near-Field Tsunami South of Crete (Greece). GeoHazards 2020, 1, 44-60. 
Papaioannou, I., Interactive Training on Earthquakes: Construction of a Prototype Seismograph, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Patsouri, A. Digital Applications in Urban Public Transport: a Comparative Analysis of Shared and Sustainable on-demand transport solutions in Germany and Greece, ERSA (European Regional Science Association) Conference, France, 2019.
Plessa, A., Papadopoulos, G., Kaviris, G., Lekkas, E. and Santini, M., 2019. The Tsunami Ready program as a tsunami risk reduction strategy and its potential implementation in two test sites of Greece (Rhodes and Kos Island). Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, p. I-49 – I-52.
Speis, P. D., Andreadakis, E., Diakakis, M., Daidassi, E., & Sarigiannis, G. (2019). Psychosocial vulnerability and demographic characteristics in extreme flash floods: The case of Mandra 2017 flood in Greece. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101285. doi: 10.1016/j.ijdrr.2019.101285
Spiggou-Polyla, M., 2019. Impacts of a Potential Oil Spill on the Western Coast of Corfu Island. Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, p. I-25 – I-28.
Spyrou, N-I., Stanota, E-S., Diakakis, M., Andreadakis, E., Lekkas, E., and Vassilakis, E. Estimation of Flow Velocity During Flash Floods with the synergy of Unmanned Aerial Systems (UAS) data and Ground Observations: The Case of 2017 Mandra Flash Flood, Greece, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-17845, EGU General Assembly 2020
Spyrou, N-I., Stanota, E-S., Diakakis, M., Andreadakis, E., Nikolopoulos, E., Gogou, M-E., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, K-N., Antoniadis, Z., Melaki, M., Georgakopoulos, A. Kalogiros, I., Lekkas, E. Delineating Flood Boundary Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Derived Imagery, and Ground Observations: The Case of the 2017 Mandra Flash Flood in Greece, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts, Poster.
Stanota, E-S., Spyrou, N-I., Andreadakis, E., Skourtsos, E., Loziox, S., and Lekkas, E. Landslide Behaviour and Risk Reduction using SfM and 3D modelling techniques with Unmanned Aerial Systems (UAS). Chios island (Greece). https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-18852, EGU General Assembly 2020
Stanota, E-S., Spyrou, N-I., 2019. UAS‐based Photogrammetry for 3d‐Mapping and Reduction of Landslide Risk in Tectonically Active Areas: The Case of Chios Island (Greece). Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, Greece, p. I-164 – I-167.
Triantafyllou, I.,Gogou, M., Mavroulis, S., Lekkas, E., Papadopoulos, G., Thravalos, M. The Tsunami Caused by the 30 October 2020 Samos (Aegean Sea) Mw7.0 Earthquake: Hydrodynamic Features, Source Properties and Impact Assessment from Post-Event Field Survey and Video Records. Journal of Marine Science and Engineering. 9. 68. doi:10.3390/jmse9010068.
Αντωνιάδης Κώστας, Καρρά Ευσταθία, Αντωνιάδης Αντώνης, 2017. Χωροθέτηση Έργων Υποδομής - Τεχνικά & Νομικά ζητήματα. Μελέτη Περίπτωσης: Χωροθέτηση Βιολογικού Καθαρισμού της Χώρας, ν. Άνδρου (Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων). 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2017.

­

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 18 Απριλίου 2021 20:36