Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

HDRRF - Φόρμα εγγραφής

Παρακολούθηση Forum

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το 4o Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης στην Ελλάδα!
 
Το Πρόγραμμα του Forum έχει ανακοινωθεί στο https://edcm.edu.gr/en/hdrrf-2021/programma-2021.
 
Το Forum ήταν πάντα ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόμενο προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού ακροατηρίου που το εμπλούτιζε με τη φυσική του παρουσία και τις παρεμβάσεις του. Φέτος, οι συνθήκες το επιβάλουν τη διαδικτυακή διεξαγωγή του και το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αν και ο "χώρος" διαφέρει, η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις του Forum παραμένουν πάντα ίδιες και ελπίζουμε σε μία ακόμα εποικοδομητική συνάντηση για όλους τους συμμετέχοντες.
 
Οι εργασίες του Forum θα μεταδοθούν, σε πραγματικό χρόνο (live-streaming) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας youtube, μέσω της σελίδας facebook του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (https://www.facebook.com/PMS.edcm).
 
Δυνατότητα αλληλεπίδρασης θα υπάρχει μέσω του chat της πλατφόρμας youtube, στους συνδέσμους:
- https://youtu.be/Qcths5ypNCo για την Πέμπτη 18 Μαρτίου και
- https://youtu.be/Sm9-MZF8tTk για την Παρασκευή 19 Μαρτίου
 
 
Σας περιμένουμε