Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Ειδικές Δραστηριότητες

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΜΣ εκτελούνται ειδικές δράσεις οι οποίες είναι σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, της πρόληψης και αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, της Διαχείρισης Κρίσεων καθώς επίσης και σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας.

Οι δράσεις μπορεί να αντιστοιχούν:

  1. Σε ερευνητικές – επιστημονικές αποστολές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
  2. Σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και επιστημονικής συνεργασίας σε περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού στις οποίες εξελίσσονται Περιβαλλοντικές, Φυσικές, Τεχνολογικές Καταστροφές και Ανθρωπιστικές Κρίσεις.
  3. Σε ενημερωτικές επισκέψεις και επί τόπου πρακτικές ασκήσεις σε περιοχές με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
  4. Σε πρακτικές ασκήσεις προσομοίωσης μεγάλων καταστροφών και κρίσεων με εμπλοκή Κεντρικών Υπηρεσιών, Ενόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, ΕΚΑΒ, Λιμενικού, Περιφερειών, Δήμων, Οργανισμών και Εθελοντικών Ομάδων.

Η διάρκεια των δράσεων συνήθως κυμαίνεται από 7 έως 15 ημέρες.

Μετά το πέρας της ειδικής δραστηριότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής βαρύνει τους εκπαιδευόμενους ενώ επιδιώκεται να υπάρχουν χορηγίες και ενισχύσεις από φορείς ή φυσικά πρόσωπα ώστε να μειώνεται το κόστος συμμετοχής.

Κύκλοι Σεμιναρίων

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Κάθε χρόνο εκτελούνται ένα ή περισσότερα σεμινάρια στην Αθήνα και σε περιοχές του Ελληνικού χώρου με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ποικίλης διάρκειας. Η θεματολογία είναι σχετική με τα αντικείμενα του προγράμματος. Τα σεμινάρια μπορούν να έχουν και γενικότερη θεματολογία σχετική με επίκαιρα θέματα που αφορούν τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα.

Στους κύκλους σεμιναρίων μπορούν να συμμετέχουν επιμορφούμενοι που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεων και να ενημερωθούν έγκυρα από γνωστούς κορυφαίους επιστήμονες.

Η δαπάνη για την παρακολούθηση των σεμιναρίων καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια, το χώρο και τον τόπο διεξαγωγής κατά περίπτωση.

Σε κάθε συμμετέχοντα χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

SantoProtect2017 poster

 

Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου στη Σαντορίνη SantoProtect

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται παράλληλα με την Άσκηση Πεδίου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα λαμβάνει χώρα στη Σαντορίνη το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο συνδυασμός των δύο εκδηλώσεων είναι προνομιακός για τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο, αφού θα μπορούν να επωφεληθούν από τα υψηλού ενδιαφέροντος εξειδικευμένα θέματα τα οποία διδάσκονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών υπό μορφή Πρακτικής Άσκησης – Παρουσίασης Περίπτωσης στο νησί της Σαντορίνης.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο αποδίδει στους συμμετέχοντες 4 μονάδες ECVET.

Περισσότερες Πληροφορίες: SantoProtect 2017

Κύκλοι Επιμόρφωσης

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Τι περιλαμβάνει κάθε Κύκλος Επιμόρφωσης

Το σύνολο ή επί μέρους κύκλοι μαθημάτων του ΠΜΣ μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι δεν είναι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ως ακροατές – παρατηρητές. Για την παρακολούθηση απαιτείται αίτηση στην Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή. Οι ακροατές – παρατηρητές μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά όλο ή τμήμα του ΠΜΣ αλλά δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κλπ). Σε όσους παρακολουθούν "ελεύθερα" τους κύκλους των μαθημάτων του ΠΜΣ θα χορηγείται αντίστοιχο Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Επίσης από την παρακολούθηση κάθε μαθήματος ο σπουδαστής αποκομίζει 6 ECTS.

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνει τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων μίας ειδικότητας ή ένα ή περισσότερα μαθήματα από το Α’ και Β’ εξάμηνο.


Σε ποιους απευθύνονται

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών προσόντων που ενδιαφέρεται για τα αντικείμενα του ΠΜΣ, καθώς επίσης σε ομάδες ατόμων που δραστηριοποιούνται π.χ. σε εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς ή είναι στελέχη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, Βιομηχανιών, Τουριστικών Μονάδων, κλπ.


Τι αποκομίζει ο εκπαιδευόμενος από τη συμμετοχή του σε έναν κύκλο επιμόρφωσης

Ο εκπαιδευόμενος αποκομίζει εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες μπορούν να του φανούν χρήσιμες στην προσωπική του ζωή, στο εργασιακό του περιβάλλον ή για κοινωνική εθελοντική προσφορά.


Τι περιλαμβάνει ο Εκπαιδευτικός Κύκλος

Ο Εκπαιδευτικός Κύκλος μπορεί να περιλαμβάνει τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων μίας ειδικότητας ή ένα ή περισσότερα μαθήματα από το Α’ και Β’ εξάμηνο.


Αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων

Σύγχρονες εναλλακτικές μέθοδοι παρακολούθησης

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Η διδασκαλία των μαθημάτων των δύο κατευθύνσεων γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και πραγματοποιείται:

  1. Δια ζώσης μαθήματα, διαλέξεις, επιστημονικές ημερίδες και συμπόσια καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή και των σπουδαστών, πρακτικές ασκήσεις με μορφή υποθετικών σεναρίων, δικτυακές συνεδριάσεις καθώς και πρακτική άσκηση. Στην αρχή κάθε εξαμήνου δημοσιεύεται το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που πρόκειται να διδαχθούν. Διατηρείται το δικαίωμα επιμέρους αλλαγών του προγράμματος και των διδασκόντων με υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των ΜΦ.
  2. Εξ αποστάσεως σε κατάλληλα διαμορφωμένους δικτυακούς τόπους (e-class) όπου αναπτύσσονται τα ηλεκτρονικά μαθήματα και λειτουργούν οι εικονικές τάξεις, με τη χρήση πιστοποιημένων σύγχρονων Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LMS), τα οποία προσφέρουν ποικίλες λειτουργίες και δυνατότητες σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στο φοιτητή, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθεί το μάθημα από παντού και όποτε θέλει και το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα και από παντού προσβάσιμο, σε αντίθεση με την κλασσική μορφή διδασκαλίας κατά την οποία ο φοιτητής καλείται να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και η φυσική του παρουσία είναι υποχρεωτική.

Οι κύκλοι μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν κυρίως με εξ αποστάσεως και δια του διαδικτύου σε πιστοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην έναρξη του Α΄ εξαμήνου γίνεται μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας - ενημέρωσης στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μία μη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα.

Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία και δεν έχουν δυνατότητα φυσικής παρουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα αξιοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες για την αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας

Κάθε χρόνο εκτελούνται μία ή περισσότερες προαιρετικές ασκήσεις σε περιοχές του Ελληνικού χώρου με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, διάρκειας έως 7 ημερών.

Τέλος, οι ΜΦ μπορούν να λάβουν μέρος εθελοντικά σε ερευνητικές – επιστημονικές αποστολές σε περιοχές εξέλιξης μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κρίσεων συνοδεύοντας οργανωμένες επιστημονικές, ερευνητικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημοσιοποιήθηκε Story Map application που περιλαμβάνει επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το σεισμό της 12ης Ιουνίου στη Λέσβο με την υπογραφή της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.