Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Τα Στελέχη του ΠΜΣ

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Τα όργανα διοίκησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" είναι:

 • Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με διετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του ορίζεται ο Δρ. Ευθύμης Λέκκας Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με διετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των μελών της. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται σε τρία, ένα εκ των οποίων είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ.
 • Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ αποφασίζει και υποβάλλει για έγκριση στην ΓΣΕΣ τα ακόλουθα διαδικαστικά θέματα:

 • Προκήρυξη του ΠΜΣ, όροι φοίτησης και δίδακτρα.
 • Αριθμός και τρόπος επιλογής εισακτέων.
 • Χρονοδιάγραμμα σπουδών - προθεσμίες.
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
 • Αξιολόγηση προόδου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) και απόφαση για επανεξέταση ή επανάληψη μαθήματος.
 • Βαθμολόγηση μαθημάτων και Διπλωματικής Εργασίας και ανακήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτρόφων.
 • Θέματα ανάπτυξης και προαγωγής της έρευνας.
 • Τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των σπουδών, οι οποίες κριθούν απαραίτητες κατά τη διάρκειά του χωρίς να απαιτεί πλήρη αναμόρφωση, δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι διαρκώς εμπλουτιζόμενο τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία όσο και από αυτή καθ’ αυτή την εκδήλωση μεγάλων καταστροφών και κρίσεων σε ένα επιστημονικό αντικείμενο που εξελίσσεται ραγδαία.organogramma

Σύγχρονες εναλλακτικές μέθοδοι παρακολούθησης

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Η διδασκαλία των μαθημάτων των δύο κατευθύνσεων γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και πραγματοποιείται:

 1. Δια ζώσης μαθήματα, διαλέξεις, επιστημονικές ημερίδες και συμπόσια καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή και των σπουδαστών, πρακτικές ασκήσεις με μορφή υποθετικών σεναρίων, δικτυακές συνεδριάσεις καθώς και πρακτική άσκηση. Στην αρχή κάθε εξαμήνου δημοσιεύεται το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που πρόκειται να διδαχθούν. Διατηρείται το δικαίωμα επιμέρους αλλαγών του προγράμματος και των διδασκόντων με υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των ΜΦ.
 2. Εξ αποστάσεως σε κατάλληλα διαμορφωμένους δικτυακούς τόπους (e-class) όπου αναπτύσσονται τα ηλεκτρονικά μαθήματα και λειτουργούν οι εικονικές τάξεις, με τη χρήση πιστοποιημένων σύγχρονων Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LMS), τα οποία προσφέρουν ποικίλες λειτουργίες και δυνατότητες σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στο φοιτητή, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθεί το μάθημα από παντού και όποτε θέλει και το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα και από παντού προσβάσιμο, σε αντίθεση με την κλασσική μορφή διδασκαλίας κατά την οποία ο φοιτητής καλείται να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και η φυσική του παρουσία είναι υποχρεωτική.

Οι κύκλοι μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν κυρίως με εξ αποστάσεως και δια του διαδικτύου σε πιστοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην έναρξη του Α΄ εξαμήνου γίνεται μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας - ενημέρωσης στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μία μη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα.

Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία και δεν έχουν δυνατότητα φυσικής παρουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα αξιοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες για την αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας

Κάθε χρόνο εκτελούνται μία ή περισσότερες προαιρετικές ασκήσεις σε περιοχές του Ελληνικού χώρου με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, διάρκειας έως 7 ημερών.

Τέλος, οι ΜΦ μπορούν να λάβουν μέρος εθελοντικά σε ερευνητικές – επιστημονικές αποστολές σε περιοχές εξέλιξης μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κρίσεων συνοδεύοντας οργανωμένες επιστημονικές, ερευνητικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Κατεύθυνση 3 "Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση" έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής::

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΠεριβάλλον & Φυσικοί ΠόροιΟικονομία & Αειφόρος ΑνάπτυξηΚοινωνική Πολιτική & ΠολιτισμόςECTS
Γ01 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΜΟΙ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΤΑ Χ Χ Χ 6
Γ02 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Χ Χ 6
Γ03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Χ Χ Χ 6
Γ04 ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Χ Χ Χ 6
Γ05 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Χ Χ Χ 6

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΠεριβάλλον & Φυσικοί ΠόροιΟικονομία & Αειφόρος ΑνάπτυξηΚοινωνική Πολιτική & ΠολιτισμόςECTS
Γ06 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο Ο - 6
Γ07 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Ο Ο 6
Γ08 ΕΘΝΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο - - 6
Γ09 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Ο - 6
Γ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο Ο Ο 6
Γ11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο - - 6
Γ12 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - Ο - 6
Γ13 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - Ο - 6
Γ14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Ο Ο 6
Γ15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Ο Ο 6
Γ16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - - Ο 6
Γ17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - - Ο 6

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΠεριβάλλον & Φυσικοί ΠόροιΟικονομία & Αειφόρος ΑνάπτυξηΚοινωνική Πολιτική & ΠολιτισμόςECTS
ΓΔ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χ Χ Χ 30

Χ: υποχρεωτικό μάθημα
O: μάθημα επιλογής
--: μάθημα που δεν εντάσσεται στην ειδικότητα

2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Κατηγορία: Κατευθύνσεις
Δημοσίευση: 30 Σεπτεμβρίου 2017

Για την Κατεύθυνση 2 "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος" το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΤεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης ΠεριβάλλοντοςΔιδακτική Διαχείρισης ΠεριβάλλοντοςECTS
B01 Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Χ Χ 6
B02 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Χ 6
B03 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Χ Χ 6
B04 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ 6
B05 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Χ Χ 6

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΤεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης ΠεριβάλλοντοςΔιδακτική Διαχείρισης ΠεριβάλλοντοςECTS
B06 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ X Ο 6
B07 ΕΘΝΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο Ο 6
B08 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Ο 6
B09 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ - 6
B10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο Ο 6
B11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο Ο 6
B12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - X 6
B13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - X 6
B14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ο O 6

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΤεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης ΠεριβάλλοντοςΔιδακτική Διαχείρισης ΠεριβάλλοντοςECTS
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χ Χ 30

Χ: υποχρεωτικό μάθημα
O: μάθημα επιλογής
--: μάθημα που δεν εντάσσεται στην ειδικότητα

 Για την Κατεύθυνση 1 "Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων" το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΣτρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη ΔιοίκησηΣτρατηγικές Διοίκησης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στα Σχολικά ΣυγκροτήματαΣτρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό ΤομέαΣτρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες - ΕπιχειρήσειςΣτρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές ΠεριβάλλονECTS
Α01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ 6
Α02 ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ 6
Α03 ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ 6
Α04 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ Χ Χ Χ Χ Χ 6
Α05 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ NaTech ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ 6

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΣτρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη ΔιοίκησηΣτρατηγικές Διοίκησης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στα Σχολικά ΣυγκροτήματαΣτρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό ΤομέαΣτρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες - ΕπιχειρήσειςΣτρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές ΠεριβάλλονECTS
Α06 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ο Ο Ο Ο Ο 6
Α07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ Ο Ο Ο Ο Ο 6
Α08 ΥΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Ο Ο Ο Ο Ο 6
Α09 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Χ Ο Ο Ο Ο 6
Α10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Ο - Ο Ο Ο 6
Α11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ο Ο Ο Ο Ο 6
Α12 ΜΜΕ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Ο Ο Ο Ο Ο 6
Α13 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Ο Ο Ο Ο Ο 6
Α14 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Ο - - - Χ 6
Α15 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ο - - - Χ 6
Α16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ Ο Ο Ο Ο Χ 6
Α17 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Χ - - - 6
Α18 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Χ - - - 6
Α19 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Χ - - - 6
Α20 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - - Χ - - 6
Α21 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - - Χ - - 6
Α22 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - - - Χ - 6
Α23 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - - - Χ - 6
Α24 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Ο Ο Ο Ο Ο 6
Α25 ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ο Ο Ο Ο Ο 6
Α26 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ο Ο Ο Ο Ο 6
Α27 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΦΑΣΤΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο Ο Ο Ο Ο 6

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΜάθημαΣτρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη ΔιοίκησηΣτρατηγικές Διοίκησης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στα Σχολικά ΣυγκροτήματαΣτρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό ΤομέαΣτρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες - ΕπιχειρήσειςΣτρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές ΠεριβάλλονECTS
ΑΔ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ 30

Χ: υποχρεωτικό μάθημα O: μάθημα επιλογής --: μάθημα που δεν εντάσσεται στην ειδικότητα

Αντικείμενα Σπουδών

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 30 Σεπτεμβρίου 2017

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Για τη βέλτιστη απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία διακρίνονται τρεις (3) Ειδικεύσεις σπουδών:

Ειδίκευση 1:
Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Ειδίκευση 2:
Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ειδίκευση 3:
Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να επιλέξουν όποια ειδίκευση επιθυμούν ανάλογα με το προσωπικό τους ενδιαφέρον.

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 18 μήνες. Στα Α’ και Β’ εξάμηνα σπουδών διδάσκονται τα μαθήματα και στο Γ’ εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 18 εβδομάδες. Κάθε μάθημα διδάσκεται αυτοτελώς καθόλη τη χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί σε αυτό (2 έως 4 εβδομάδες).

Στη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων διδάσκονται 10 μαθήματα για κάθε ειδικότητα (5 σε κάθε εξάμηνο) και στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για όλο τον κύκλο του ΠΜΣ ανέρχεται σε 90, συμπεριλαμβανομένης και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Σε όλους τους φοιτητές δίνεται στην αρχή του Γ' εξαμήνου ένα θέμα Διπλωματικής Εργασίας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιπροσωπεύει 30 ECTS. Ο φοιτητής μπορεί με την σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) να επιλέξει ο ίδιος ένα θέμα για Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Είναι δυνατόν επίσης η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία να έχει και άλλη ισοδύναμη μορφή εκτός από γραπτή πραγματεία (π.χ. video, εικαστική έκθεση, δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία λογισμικού, κλπ).

Κάθε χρόνο εκτελούνται μία ή περισσότερες προαιρετικές ασκήσεις σε περιοχές του Ελληνικού χώρου με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Τέλος οι ΜΦ μπορούν να λάβουν μέρος εθελοντικά σε ερευνητικές – επιστημονικές αποστολές σε περιοχές εξέλιξης μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κρίσεων.

Δίδακτρα & Υποτροφίες

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 30 Σεπτεμβρίου 2017

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα.

Το ύψος των συνολικών διδάκτρων καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) μετά από πρόταση της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής (EΣΕ).

Η οικονομική διαχείριση όλων των πόρων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας με βάση τον οδηγό χρηματοδότησης και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο προϋπολογισμός είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από σχετική εισήγηση της ΕΣΕ.

Το ύψος των διδάκτρων για τα τρία εξάμηνα σπουδών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων (4.800) ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή στα επιμέρους σεμιναριακά μαθήματα στο πλαίσιο των σεμιναρίων πεδίου, αλλά όχι τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής


Καταβολή διδάκτρων

Η οικονομική διαχείριση όλων των πόρων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας με βάση τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε έναν από τους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).


ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 80 200 200 1000 227
IBAN: GR03 0140 8020 8020 0200 1000 227
SWIFT: CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 080/545111-60
IBAN: GR35 0110 0800 0000 0805 4511 160
SWIFT: ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6002 0300 20 019
IBAN: GR79 0171 0020 0060 0203 0020 019


Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται μετά την κατάθεση των διδάκτρων να προσκομίσουν και το αποδεικτικό κατάθεσης στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση η Γραμματεία θα είναι ικανή να βεβαιώσει την είσπραξη των δόσεων και να εκδώσει νόμιμη απόδειξη.


Διακοπή Φοίτησης

Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που για κάποιο λόγο αποφασίζει να διακόψει την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των διδάκτρων που έχει καταβάλλει.


Υποτροφίες

Σε έναν αριθμό Μεταπτυχιακών Φοιτητών που δεν υπερβαίνει το 10% των εγγεγραμμένων δίδεται η δυνατότητα υποτροφιών. Η ΕΣΕ επιλέγει τους υπότροφους με βάση την επίδοση στα μαθήματα του Α' και Β' εξαμήνου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του πρώτου ακαδημαϊκού έτους και συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας από τα δύο πρώτα εξάμηνα τουλάχιστον 8.5.

Η ΕΣΕ του Μεταπτυχιακού κάθε χρόνο αποφασίζει για τον αριθμό των υποτροφιών και το συνολικό ύψος της κάθε υποτροφίας, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί στο Γ' εξάμηνο φοίτησης.

Οι αιτήσεις για την απαλλαγή των διδάκτρων για το Γ' εξάμηνο θα γίνονται μετά από προκήρυξη της ΕΣΕ η οποία θα ανακοινώνεται στους φοιτητές μετά την έκδοση των βαθμολογιών των δύο πρώτων εξαμήνων, και θα ανακοινώνεται στους φοιτητών μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τη Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Η ΕΣΕ διατηρεί δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας εφόσον μετά το πέρας του Γ' εξαμήνου σπουδών διαπιστωθεί ότι δεν έχει παραδοθεί η Μεταπτυχιακή Διατριβή ή δεν έχει βαθμολογηθεί με βαθμό >8. Σε αυτή την περίπτωση ο πρώην υπότροφος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο ακέραιο τα δίδακτρα.

Καλωσόρισμα

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 30 Σεπτεμβρίου 2017

e lekkasΑγαπητές Φίλες και Φίλοι

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» είναι αποτέλεσμα προσπάθειας μιας μεγάλης ομάδας κορυφαίων επιστημόνων με μακρά εμπειρία στην Μελέτη και Διαχείριση του Περιβάλλοντος, στην Αειφόρο Ανάπτυξη, στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, στη Διαχείριση Κρίσεων που προκύπτουν από αυτές αλλά και σε θέματα Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι απλά ένα μέσο για την απόκτηση ενός έγκυρου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από ένα κορυφαίο, σε παγκόσμιο επίπεδο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, αλλά ένα εργαλείο για την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων για τα τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια σύγχρονα προβλήματα και να συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση της γνώσης αλλά και της επιστήμης.

Η μεγάλη εμπειρία μας στη Διαχείριση των Καταστροφών και των Κρίσεων σε πάνω από 30 χώρες, η εκπόνηση Διεθνών Προγραμμάτων Πρόληψης και Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων καθώς επίσης και η εμπειρία μας στην Αειφόρο Ανάπτυξη, στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Περιβαλλοντικών Καταστροφών και Κρίσεων μας επιτρέπει να αναλάβουμε ένα τέτοιο εγχείρημα που είναι και το πρώτο αντίστοιχο στον Ελληνικό χώρο.

Οι σπουδές εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με πολλές παράλληλες επιστημονικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, κύκλους σεμιναρίων, προσομοιώσεις, συμπόσια, ημερίδες, επιστημονικές – ερευνητικές αποστολές και ειδικές δραστηριότητες σε περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού, γεωδυναμικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και σε περιοχές, σε όλο τον κόσμο, που εξελίσσονται Περιβαλλοντικές, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές καθώς επίσης και Ανθρωπιστικές Κρίσεις.

Φιλοδοξία μας είναι μια διαδρομή που να υπερβαίνει τα όρια της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και να εξελίσσεται σε μια συναρπαστική εμπειρία στα πλέον ενδιαφέροντα, σύγχρονα επιστημονικά πεδία.


Δρ Ευθύμης Λέκκας
Καθηγητής ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Πρόεδρος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διευθυντής του ΠΜΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»
trin

Υπότροφοι "Αριστείδης Μουζακίτης"

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Δημοσίευση: 29 Αυγούστου 2017

Η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" αποφάσισε, την 25η Αυγούστου 2017, την ετήσια χορήγηση δύο υποτροφιών σε Στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας την τελευταία τετραετία, στη μνήμη του Δόκιμου Ανθυποπυραγού Μουζακίτη Αριστείδη, ο οποίος κατέληξε μετά από βαρύ τραυματισμό κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

1η Κοινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Δημοσίευση: 06 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»

1η Κοινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Κατεύθυνση Α’: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών & Κρίσεων

Κατεύθυνση Β’ : Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 16.00 - 20.00 ή

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 10.00 - 14.00