Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Σε εγκάρδιο γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016, με τη συμμετοχή των φοιτητών και των διδασκόντων του Προγράμματος, με την παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ, Καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, και του Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Καθηγητή Νικόλαου Βούλγαρη, οι οποίοι, αφού έδωσαν ευχές για το νέο έτος, έκαναν ένα σύντομο απολογισμό του έργου που παράχθηκε και προσδιόρισαν τους στόχους του ΠΜΣ βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ειδικές Δραστηριότητες

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΜΣ εκτελούνται ειδικές δράσεις οι οποίες είναι σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, της πρόληψης και αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, της Διαχείρισης Κρίσεων καθώς επίσης και σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας.

Οι δράσεις μπορεί να αντιστοιχούν:

  1. Σε ερευνητικές – επιστημονικές αποστολές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
  2. Σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και επιστημονικής συνεργασίας σε περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού στις οποίες εξελίσσονται Περιβαλλοντικές, Φυσικές, Τεχνολογικές Καταστροφές και Ανθρωπιστικές Κρίσεις.
  3. Σε ενημερωτικές επισκέψεις και επί τόπου πρακτικές ασκήσεις σε περιοχές με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
  4. Σε πρακτικές ασκήσεις προσομοίωσης μεγάλων καταστροφών και κρίσεων με εμπλοκή Κεντρικών Υπηρεσιών, Ενόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, ΕΚΑΒ, Λιμενικού, Περιφερειών, Δήμων, Οργανισμών και Εθελοντικών Ομάδων.

Η διάρκεια των δράσεων συνήθως κυμαίνεται από 7 έως 15 ημέρες.

Μετά το πέρας της ειδικής δραστηριότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής βαρύνει τους εκπαιδευόμενους ενώ επιδιώκεται να υπάρχουν χορηγίες και ενισχύσεις από φορείς ή φυσικά πρόσωπα ώστε να μειώνεται το κόστος συμμετοχής.

Κύκλοι Σεμιναρίων

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Κάθε χρόνο εκτελούνται ένα ή περισσότερα σεμινάρια στην Αθήνα και σε περιοχές του Ελληνικού χώρου με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ποικίλης διάρκειας. Η θεματολογία είναι σχετική με τα αντικείμενα του προγράμματος. Τα σεμινάρια μπορούν να έχουν και γενικότερη θεματολογία σχετική με επίκαιρα θέματα που αφορούν τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα.

Στους κύκλους σεμιναρίων μπορούν να συμμετέχουν επιμορφούμενοι που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεων και να ενημερωθούν έγκυρα από γνωστούς κορυφαίους επιστήμονες.

Η δαπάνη για την παρακολούθηση των σεμιναρίων καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια, το χώρο και τον τόπο διεξαγωγής κατά περίπτωση.

Σε κάθε συμμετέχοντα χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

SantoProtect2017 poster

 

Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου στη Σαντορίνη SantoProtect

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται παράλληλα με την Άσκηση Πεδίου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα λαμβάνει χώρα στη Σαντορίνη το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο συνδυασμός των δύο εκδηλώσεων είναι προνομιακός για τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο, αφού θα μπορούν να επωφεληθούν από τα υψηλού ενδιαφέροντος εξειδικευμένα θέματα τα οποία διδάσκονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών υπό μορφή Πρακτικής Άσκησης – Παρουσίασης Περίπτωσης στο νησί της Σαντορίνης.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο αποδίδει στους συμμετέχοντες 4 μονάδες ECVET.

Περισσότερες Πληροφορίες: SantoProtect 2017

Κύκλοι Επιμόρφωσης

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Τι περιλαμβάνει κάθε Κύκλος Επιμόρφωσης

Το σύνολο ή επί μέρους κύκλοι μαθημάτων του ΠΜΣ μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι δεν είναι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ως ακροατές – παρατηρητές. Για την παρακολούθηση απαιτείται αίτηση στην Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή. Οι ακροατές – παρατηρητές μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά όλο ή τμήμα του ΠΜΣ αλλά δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κλπ). Σε όσους παρακολουθούν "ελεύθερα" τους κύκλους των μαθημάτων του ΠΜΣ θα χορηγείται αντίστοιχο Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Επίσης από την παρακολούθηση κάθε μαθήματος ο σπουδαστής αποκομίζει 6 ECTS.

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνει τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων μίας ειδικότητας ή ένα ή περισσότερα μαθήματα από το Α’ και Β’ εξάμηνο.


Σε ποιους απευθύνονται

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών προσόντων που ενδιαφέρεται για τα αντικείμενα του ΠΜΣ, καθώς επίσης σε ομάδες ατόμων που δραστηριοποιούνται π.χ. σε εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς ή είναι στελέχη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, Βιομηχανιών, Τουριστικών Μονάδων, κλπ.


Τι αποκομίζει ο εκπαιδευόμενος από τη συμμετοχή του σε έναν κύκλο επιμόρφωσης

Ο εκπαιδευόμενος αποκομίζει εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες μπορούν να του φανούν χρήσιμες στην προσωπική του ζωή, στο εργασιακό του περιβάλλον ή για κοινωνική εθελοντική προσφορά.


Τι περιλαμβάνει ο Εκπαιδευτικός Κύκλος

Ο Εκπαιδευτικός Κύκλος μπορεί να περιλαμβάνει τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων μίας ειδικότητας ή ένα ή περισσότερα μαθήματα από το Α’ και Β’ εξάμηνο.


Αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων

Διοικητικό Προσωπικό – Γραμματεία

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017


Αλεξία Γραμπά
Γραμματειακή Υποστήριξη


Βιβή Αλεξούδη
Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Διαδικασίας


Ελίνα Καπουράνη
Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Διαδικασίας


Κατερίνα Κατσετσιάδου
Υποστήριξη διαδικτυακών Υπηρεσιών
Υποστήριξη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης


Ναυσικά Σπύρου
Γραμματειακή Υποστήριξη
Τμήμα Οικονομικών


Σωτήρης Μαρσέλος
Υποστήριξη Οπτικοακουστικών Μέσων
Υποστήριξη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης


Χριστίνα Λέκκα
Γραμματειακή Υποστήριξη
Υποστήριξη Ασκήσεων ΥπαίθρουΆρης Μαρσέλος
Υποστήριξη Οπτικοακουστικών Μέσων


Βιβή Τσιούμα
Γραμματειακή Υποστήριξη
Τμήμα Οικονομικών


Ευαγγελία Κυριαζή
Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Διαδικασίας


Μαριλία Γώγου
Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Διαδικασίας


Όθωνας Βλασόπουλος
Υποστήριξη διαδικτυακών Υπηρεσιών
Υποστήριξη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης


Σωτήρης Μωραϊτης
Υποστήριξη Οπτικοακουστικών Μέσων


Διδακτικό – Επιστημονικό Προσωπικό

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Αθανασίου Μιλτιάδης
MSc Περιβαντολλόγος ΕΚΠΑ


Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ
MSc Γεωλόγος ΕΚΠΑ


Αντωναράκου Ασημίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ


Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Γεωλόγος - Περιβαλλοντολόγος M.Sc. University of Illinois at Chicago (UIC)
Ειδικός Επιστήμονας - Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Ποιότητας Ζωής


Αντωνίου Βαρβάρα
Δρ Γεωλόγος, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ


Αριανούτσου Μαργαρίτα
Καθηγήτρια Οικολογίας & Οικολογίας Χερσαίων Οικοσυστημάτων ΕΚΠΑ


Βαφειάδης Νίκος
Δημοσιογράφος ΑΝΤ1


Βούλγαρης Νίκος
Καθηγητής Σεισμολογίας & Τεχνικής Σεισμολογίας ΕΚΠΑ


Γκουντρομίχου Χρύσα
Γεωλόγος, MSc, Prof. Master
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)


Δανδουλάκη Μιράντα
Πολιτικός Μηχανικός
Δρ Πολεοδομίας & Χωροταξίας


Διακάκης Μιχάλης
Δρ Γεωλόγος - Μηχανικός Περιβάλλοντος ΕΚΠΑ


Θεοχάρης Δημήτρης
MSc Γεωλόγος ΕΚΠΑ


Ιωαννίδης Παναγιώτης
RN, PhD Διεθνολόγος


Καβύρης Γεώργιος
Λέκτορας Σεισμολογίας ΕΚΠΑ


Καρτάλης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας ΕΚΠΑ


Κασσάρας Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής Γεωφυσικής Γεωθερμίας ΕΚΠΑ


Κίλιας Στέφανος
Καθηγητής Οικονομικής Γεωλογίας ΕΚΠΑ


Κούρου Ασημίνα
Δρ Γεωλόγος
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)


Κουσκουνά Βασιλική
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωφυσικής Γεωθερμίας ΕΚΠΑ


Κουφάκη Ιωάννα
Δρ Νομικής Δικηγόρος


Κράνης Χαράλαμπος
Δρ. Γεωλόγος, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ


Κυριακόπουλος Κώστας
Καθηγητής Ηφαιστειολογίας και Πετρολογίας ΕΚΠΑ


Λέκκας Ευθύμιος
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών ΕΚΠΑ


Λόζιος Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας ΕΚΠΑ


Μαρτζακλής Βασίλειος
M.Sc. Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος
Πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου
Expert E.U. Civil Protection Mechanism


Μερτζιμέκης Θεόδωρος
Επίκουρος Καθηγητής Πειραματικής Πυρηνικής Φυσικής ΕΚΠΑ


Μοιρασγένης Σεβαστιανός
Κύριος Ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών


Μουζάκης Γεώργιος
Χημικός Μηχανικός - Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ


Νάστος Παναγιώτης
Καθηγητής Κλιματολογίας ΕΚΠΑ


Νομικού Παρασκευή
Λέκτορας Φυσικής Γεωγραφίας - Ωκεανογραφίας ΕΚΠΑ


Ντρίνια Χαρίκλεια
Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ


Πάλλης Χρήστος
Διδάκτρωρ Οικονομικών με ειδίκευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πάντειο Πανεπιστήμιο


Πάνου Βαγγέλης
Δρ Διαχείρισης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας


Πανουτσοπούλου Μαρία
MSc Πολιτικός Μηχανισμός
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)


Παπαγιάννης Γεώργιος
MSc Οικονομολόγος


Παπαδόπουλος Γεράσιμος
Διευθυντής Ερευνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών


Παπανικολάου Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής Γενικής & Περιβαλλοντικής Γεωλογίας ΓΠΑ


Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Γεωλόγος, Ερευνητής ΕΚΠΑ


Ρούκας Δημήτριος
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής


Σιώτης Δημήτριος
MSc Οικονομολόγος


Σκούρτσος Εμμανουήλ
Δρ Γεωλόγος, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ


Σούκης Κωνσταντίνος
Δρ Γεωλόγος, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ


Σταυροπούλου Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια Εδαφομηχανικής - Βραχομηχανικής ΕΚΠΑ


Σπέη Φοίβη
Δρ. Ψυχολόγος - Εργοθεραπεύτρια


Τερζίδης Άγης
MD, PhD, Παιδίατρος


Φύλλας Νίκος
Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, Ερευνητής ΕΚΠΑ


Χολέβας Κώστας
MSc Πολιτικός Μηχανικός
Εμπειρογνώμονας Πολιτικής Προστασίας


Δρ. Στέλιος Λόζιος

Κατηγορία: Στελέχη
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Μέλος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής
Email: slozios @ geol.uoa.gr

Επίκουρος Καθηγητής Δυναμικής και Τεκτονικής Γεωλογίας (2005) και μόνιμος Επίκ. Καθηγητής (2010) στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
Πτυχιούχος Γεωλογίας (1984) και διδάκτορας Γεωλογικών Επιστημών (1994) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Λέκτορας, το 2000.
Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα Τεκτονική Γεωλογία, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Μιροτεκτονική, Τεκτονική Ανάλυση και Δυναμική Γεωλογία. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει τα μαθήματα Τεκτονική Γεωλογία, Μικροτεκτονική-Μεταμόρφωση, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Γεωλογική-Περιβαλλοντική Χαρτογράφηση, Εισαγωγή στη Γεωλογία περιβάλλοντος, Σεισμική και Ηφαιστειακή Δραστηριότητα και Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Έρευνας.
Επίβλεψη μεγάλου αριθμού Διπλωματικών Εργασιών σε προπτυχιακό επίπεδο αλλά και ικανού αριθμού Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ειδiκευσης και Διδακτορικών Διατριβών.
Σημαντικές διεθνείς συνεργασίες (Πανεπιστήμιο Λωζάνης, Εθνικό Πανεπιστήμιο Αυστραλίας, Πανεπιστήμιο Τέξας) και ξεναγήσεις υπαίθρου σε προσκεκλημένους Καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές (Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης, Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης, Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Νάπολης και Urbino, Πανεπιστήμιο Λωζάνης, Εθνικό Πανεπιστήμιο Αυστραλίας, Πανεπιστήμιο Τέξας).
Συγγραφή και έκδοση εννέα επιστημονικών βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων και σημειώσεων.
Μέλος Επιστημονικών Εταιριών, Επιστημονικών Επιτροπών, Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίων, Εξεταστικών Επιτροπών ΑΣΕΠ, Επιτροπών χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ και κριτής εργασιών σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά.
Συμμετοχή σε Επιστημονικές και Οργανωτικές Επιτροπές Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων. Συμμετοχή με ανακοίνωση σε πολλά Συνέδρια. Κριτής εργασιών σε περιοδικά.
Συμμετοχή σε Επιστημονικές Αποστολές στην Ελλάδα (Καλαμάτα, Αίγιο, Κοζάνη-Γρεβενά, Κόρινθος, Λευκάδα) και το Εξωτερικό (Ινδία, Ιταλία, Τουρκία).
Περισσότερες από 90 επιστημονικές δημοσιεύσεις στα αντικείμενα της Τεκτονικής και Δυναμικής Γεωλογίας, της Νεοτεκτονικής, της Γεωλογίας Περιβάλλοντος, της Σεισμοτεκτονικής, της Υδρογεωλογίας, της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και Υδάτινων Πόρων, του Περιβαλλοντικού Χωροταξικού Σχεδιασμού κ.α. Αρκετές δημοσιεύσεις αφορούν ερευνητική εργασία στην Ιταλία, την Τουρκία και την Ινδία. Σημαντικές βιβλιογραφικές αναφορές στο δημοσιευμένο έργο.
Επιστημονικός υπεύθυνος σε 8 και συμμετοχή σε περισσότερα από 50 ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα αντικείμενα: Νεοτεκτονικοί Χάρτες, Μέθοδοι Πρόγνωσης Σεισμών, Φυσικές Καταστροφές, Αντισεισμικός Σχεδιασμός, Επιχειρησιακή Οργάνωση, Μικροζωνικές Μελέτες, Τεχνική Γεωλογία, Υδρογεωλογία κλπ.

Δρ. Νίκος Βούλγαρης

Κατηγορία: Στελέχη
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Μέλος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής
Email: voulgaris @ geol.uoa.gr

Καθηγητής Σεισμολογίας και Τεχνικής Σεισμολογίας (2014) στον Τομέα Γεωφυσικής – Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πτυχιούχος Γεωλογίας (1983) και διδάκτορας Γεωλογικών Επιστημών (1991) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Λέκτορας το 1996.
Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα Σεισμολογία, Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία, Ειδικά Κεφάλαια Σεισμολογίας, Τεχνική Σεισμολογία – Μικροζωνικές, Επεξεργασία - Ανάλυση Ψηφιακών σημάτων, Διερεύνηση βαθειάς δομής του εσωτερικού της γης με γεωφυσικές μεθόδους, Φυσικές Καταστροφές, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σεισμικός και Ηφαιστειακός Κίνδυνος και Γεωπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων.
Επίβλεψη μεγάλου αριθμού Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών.
Περισσότερες από 140 επιστημονικές δημοσιεύσεις στα αντικείμενα της Σεισμολογίας, της Τεχνικής Σεισμολογίας, της Σεισμικής Επικινδυνότητας, της Σεισμοτεκτονικής, της Αντισεισμικής Θωράκισης, της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, κ.α. Εκατοντάδες βιβλιογραφικές αναφορές στο δημοσιευμένο έργο.
Επιστημονικός υπεύθυνος ή Κύριος ερευνητής σε περισσότερα από 50 ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα αντικείμενα: Αντισεισμικός Σχεδιασμός, Αντισεισμική Θωράκιση και Σχεδιασμός Έργων Υποδομής, Διαχείριση Σεισμολογικών Δικτύων, Ανάπτυξη Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης κ.ά.
Μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Συμμετοχή με ανακοίνωση σε δεκάδες συνέδρια. Kριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Συμμετοχή στις επιχειρησιακές αποστολές αντιμετώπισης των καταστροφών της Καλαμάτας (1986), της Κυλλήνης (1988-1989), του Πύργου (1992), του Γαλαξιδίου (1993), της Αθήνας (1999).
Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011-2013).
Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2013-).
Μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2014-).
Μέλος της επιτροπής του ΟΑΣΠ για την διαμόρφωση του ισχύοντος Αντισεισμικού Κανονισμού.
Μέλος της B’ Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής: Αντισεισμικών Κατασκευών & Τεχνικής Σεισμολογίας του Ο.Α.Σ.Π. (2010-).
Αναπληρωματικό Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης των Σεισμών (Ε.Κ.Π.Π.Σ.).
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων.
Μέλος επιστημονικών εταιριών, επιστημονικών επιτροπών, εξεταστικών επιτροπών ΙΚΥ, κ.α.
Έχει δώσει διαλέξεις, ως προσκεκλημένος ομιλητής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δρ. Ευθύμης Λέκκας

Κατηγορία: Στελέχη
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Διευθυντής του ΠΜΣ
Πρόεδρος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής
Email: elekkas @ geol.uoa.gr

Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών (2004) στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πτυχιούχος Γεωλογίας (1979) και διδάκτορας Γεωλογικών Επιστημών (1988) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Επιστημονικός Συνεργάτης το 1982.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τεκτονική Γεωλογία, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Καθιζήσεις - Κατολισθήσεις, Μικροτεκτονική, Τεκτονική Ανάλυση, Γεωλογία Περιβάλλοντος, Σεισμοτεκτονική, Διαχείριση Καταστροφών, Τεκτονική - Τηλεπισκόπηση, Χρήσεις Γης - Διαχείριση Περιβάλλοντος, κ.α.. Επιπρόσθετα έχει διοργανώσει περισσότερες από 120 ασκήσεις υπαίθρου φοιτητών.

Επίβλεψη μεγάλου αριθμού Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών. Επιστημονικές διαλέξεις ως προσκεκλημένος Καθηγητής σε Πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Τουρκίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με αντικείμενο τη Διαχείριση Καταστροφών και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Συγγραφή και έκδοση επιστημονικών βιβλίων και σημειώσεων. Τα βιβλία με τίτλο «Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές» και «Γεωλογία και Περιβάλλον» είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα και διδάσκεται σε επτά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Περισσότερες από 270 επιστημονικές δημοσιεύσεις στα αντικείμενα της Τεκτονικής και Δυναμικής Γεωλογίας, της Γεωλογίας Περιβάλλοντος, της Σεισμοτεκτονικής, της Αντισεισμικής Θωράκισης, της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και Υδάτινων Πόρων, της Γεωτεχνικής Μηχανικής, του Περιβαλλοντικού Χωροταξικού Σχεδιασμού κ.α. Πολλές από τις δημοσιεύσεις αφορούν ερευνητική εργασία στην Ιαπωνία, στην Ταϊβάν, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στην Ινδία, στην Αλγερία, στην Ινδονησία, στην Ταϊλάνδη, στο Πακιστάν, στην Κίνα, στην Αϊτή, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ιαπωνία και στο Νεπάλ. Εκατοντάδες βιβλιογραφικές αναφορές στο δημοσιευμένο έργο.

Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών το 1989 για το επιστημονικό έργο «Γεωδυναμική εξέλιξη της οροσειράς του Κόζιακα και η ένταξη της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην οργάνωση της Τηθύος». Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. και Ακαδημίας Αθηνών.

Επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 150 ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα αντικείμενα: Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Πολεοδομικών Συγκροτημάτων, Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, Περιβαλλοντική Αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών, Αντισεισμική Θωράκιση και Σχεδιασμός Έργων Υποδομής, Γεωτεχνική Μηχανική, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διαχείριση Υδάτων κ.ά.

Πρόεδρος και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Συμμετοχή με ανακοίνωση σε δεκάδες συνέδρια. Kριτής εργασιών σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Συμμετοχή – Συντονισμός στις επιχειρησιακές αποστολές αντιμετώπισης των καταστροφών της Καλαμάτας (1986), της Κυλλήνης (1988-1989), της Μήλου (1992), του Πύργου (1992), των Γρεβενών (1995), του Αιγίου (1995), της Κορίνθου (1997), της Αθήνας (1999), της Λευκάδας (2003), των Κυθήρων (2006), της Δυτικής Πελοποννήσου (2007), της Ανδραβίδας (2008), της Οιχαλίας (2011), του Καλλίδρομου (2013), της Ιστιαίας (2013), της Ρόδου (2013), της Κεφαλονιάς (2014), της Λευκάδας (2015) και των Ιωαννίνων (2016).

Επιχειρησιακός Συντονισμός Εθνικών και Διεθνών Αποστολών Έρευνας και Διάσωσης, τεχνικής υποστήριξης, επιστημονικής έρευνας και ανθρωπιστικής βοήθειας στις μεγάλης κλίμακας καταστροφές στο San Jose (Κεντρική Αμερική, 1994), στο Kobe (Ιαπωνία, 1995), στο Dinar (Τουρκία 1995), στην Umbria (Ιταλία, 1997), στα Adana, (Τουρκία, 1998), στο Chi-Chi (Ταϊβάν, 1999), στο Izmit και στο Duzce (Τουρκία 1999), στο Gujarat (Ινδία 2001), στην Apulia (Ιταλία, 2002) στο Bingol (Τουρκία 2003), στο Boumerdes-Zemmouri (Αλγερία 2003), στις χώρες του Ινδικού Ωκεανού (Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Ινδία, Σρι Λάνκα, 2004), στο Kashmir (Πακιστάν, 2005), στο Sichuan (Κίνα, 2008), στην Aquila, (Ιταλία, 2009), στο Port au Prince (Αϊτή, 2010), στο Christchurch (Νέα Ζηλανδία, 2011), στο Tohoku (Ιαπωνία, 2011), στο Van (Τουρκία, 2011), στην Emilia Romagna (Ιταλία, 2012), στο Kathmandu (Νεπάλ, 2015), στο Amatrice (Ιταλία, 2016) και στη Νότια Ιταλία (Ιταλία, 2016).

Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (2014 - ).

Πρόεδρος και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων (2014 - ).

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2014 - 2017).

Διευθυντής του Εργαστηρίου Έρευνας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών (2014 - )

Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεκτονικής Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων (2011 - 2014).

Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (2012 - 2016).

Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (2014 - ).

Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (2010 - 2014).

Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ)

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 01 Οκτωβρίου 2017

Δρ. Ευθύμης Λέκκας

Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Διευθυντής του ΠΜΣ
Πρόεδρος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής


Δρ. Νίκος Βούλγαρης

Καθηγητής Σεισμολογίας & Τεχνικής Σεισμολογίας
Μέλος της Συντονιστικής Επιστημονικής Επιτροπής


Δρ. Στέλιος Λόζιος

Επίκουρος Καθηγητής Δυναμικής & Τεκτονικής Γεωλογίας
Μέλος της Συντονιστικής Επιστημονικής Επιτροπής