Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Καινοτομίες στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 18 μήνες (3 εξάμηνα). Στο Α ’ και Β’ εξάμηνο σπουδών διδάσκονται τα μαθήματα και στο Γ’ εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία. Κάθε μάθημα διδάσκεται αυτοτελώς καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί σε αυτό (2 έως 4 εβδομάδες). Στη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων διδάσκονται 10 μαθήματα για κάθε ειδικότητα (5 σε κάθε εξάμηνο) και στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για όλο τον κύκλο του ΠΜΣ ανέρχεται σε 90, συμπεριλαμβανομένης και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

  • Διαλέξεις στην αρχή κάθε μαθήματος (μια φορά κάθε μήνα) και στη συνέχεια εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning).
  • Κάθε μάθημα περιλαμβάνει ένα βασικό κορμό ύλης και πολλά περιφερειακά θέματα σε μεγάλη ποικιλία γνωστικών αντικειμένων.
  • Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής καθορίζει τον χρόνο μελέτης ανάλογα με τις υποχρεώσεις του. Παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη.
  • Εξατομίκευση εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάλογα με την κάθε περίπτωση Μεταπτυχιακού Φοιτητή
  • Όχι απομνημόνευση αλλά γόνιμη ανταλλαγή γνώσεων, χωρίς ατέρμονες εξεταστικές διαδικασίες. Όχι εξεταστικό κέντρο αλλά πραγματική γνώση.
  • Η Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία (Γ΄ Εξάμηνο) μπορεί να προτείνεται από τον ίδιο τον Μεταπτυχιακό Φοιτητή, με αντικείμενα από τον επιστημονικό του τομέα ή τον εργασιακό του χώρο.
  • Διάδραση Καθηγητών - Φοιτητών. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι Καθηγητές να ενσωματώσουν τις εμπειρίες των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα μαθήματα.
  • Ενθάρρυνση για την περάτωση των σπουδών σε 18 μήνες.