• Helpdesk: +30 2107274825
  • Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πολιτική απορρήτου & Cookies - Συμμόρφωση GDPR

Πολιτική Απορρήτου & Cookies - Συμμόρφωση με τον GDPR

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία για εμάς. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από εμάς, όσο και από τυχόν τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.
Δεν προτιθέμεθα να πουλήσουμε, νοικιάσουμε ή διανείμουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η Πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων επικαιροποιήθηκε για τελευταία φορά και δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2023.

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ). Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστοτόπου είναι o Δρ Ευθύμης Λέκκας, η έδρα του οποίου είναι: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα στοιχεία: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & 210 7274410

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μόνο για συγκεκριμένους λόγους και σε κάθε περίπτωση ζητάμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα απαραίτητα στοιχεία.
Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
(α) Aίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στη φόρμα αυτή μας παρέχετε ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (Email & Τηλέφωνο), τίτλους σπουδών και στοιχεία ταυτοπροσωπίας. Εφόσον επιθυμείτε συναινείτε με τη χρήση του Email σας για την αποστολή ενημερωτικών newsletter αναφορικά με το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων", την σχετική με το αντικείμενο σπουδών επικαιρότητα, καθώς και τις εξελίξεις στην επιστημονική κοινότητα. Τα παραπάνω δεδομένα ζητούνται με σκοπό να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη ταυτοποίηση στοιχείων και να εξακριβωθεί η κάλυψη των έννομων προϋποθέσεων για την παρακολούθηση των μαθημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το ΦΕΚ λειτουργιάς του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων"
(β) Αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων σύμφωνα με τον ν. 4957/2022, κατά την οποία ζητούνται στοιχεία οικονομικά και οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την απαλλαγή διδάκτρων.
(γ) Aίτηση για παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως σεμινάρια, εκδρομές πεδίου κ.α. στα πλαίσια του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων". Στη φόρμα αυτή μας παρέχετε ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (Email & Τηλέφωνο) και οποίο άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα με τη φύση της εκάστοτε προγραμματισμένης δραστηριότητας. Εφόσον επιθυμείτε συναινείτε με τη χρήση του e-mail σας για την αποστολή ενημερωτικών newsletter αναφορικά με το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων", την σχετική με το αντικείμενο σπουδών επικαιρότητα καθώς και τις εξελίξεις στην επιστημονική κοινότητα.
(δ) Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του newsletter. Στην περίπτωση αυτή μας παρέχετε ονοματεπώνυμο και e-mail επικοινωνίας, προκειμένου να πραγματοποιείται η αποστολή.
(ε) Υποβολή παραπόνου ή ένστασης από τους φοιτητές/-τριές μας στην αντίστοιχη φόρμα

ΔΗΛΩΣΗ
Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (σήμερα SendGrid- Πολιτική απορρήτου). Έχετε οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα διαγραφής του e-mail σας από τη λίστα παραληπτών μαζικής αποστολής e-mail. Η δυνατότητα αυτή ενσωματώνεται σε κάθε e-mail που σας αποστέλεται με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με εσάς, για στατιστικούς ή ερευνητικούς λόγους. Υποβάλλοντας την αίτησή σας σε εμάς, συμφωνείτε με αυτή τη μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Η διαδικασία της τηλε-εκπαίδευσης προϋποθέτει ενίοτε την ψηφιακή παρουσία των συμμετεχόντων σε εισηγήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά και την ανάρτηση του μαγνητοσκοπημένου υλικού σε ειδικό χώρο εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόσβαση στο μαγνητοσκοπημένο αυτό υλικό παρέχεται αποκλειστικά στους εγγεγραμμένους στο Πρόγραμμα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις "ανοιχτών διαλέξεων", των οποίων ο ανοιχτός χαρακτήρας ανακοινώνεται πριν την πραγματοποίησή τους. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί ταυτόχρονα τη συναίνεση των συμμετεχόντων στην περιορισμένου (ή μη) εύρους προβολή των μαγνητοσκοπημένων εισηγήσεων, όπου αυτοί εμφαίνονται.

Γεγονότα, όπως η σειρά των Hellenic Risk Reduction Forum, διαλέξεις, ορκωμοσίες, ασκήσεις πεδίου, ερευνητικές δραστηριότητες πεδίου κ.λπ. υπόκεινται σε φωτογράφιση και μαγνητοσκόπηση. Επιλεγμένα στιγμιότυπα από το οπτικό υλικό δημοσιοποιούνται για λόγους επικοινωνίας της δράσης του ΠΜΣ. Η παρουσία σας (φυσική ή ψηφιακή) σε αυτές συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στη δημοσιοποίηση οπτικου υλικού στο website, στα μέσα κοινωνικής δικτύτωσης, σε έντυπα του ΠΜΣ ή σε Δελτία Τύπου.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

  • Για τους εγγεγραμμένους και αποφοιτήσαντες σπουδαστές, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
  • Για σκοπούς επικοινωνίας (ηλεκτρονική ενημέρωση), τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα στοιχεία: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & 210 7274410

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τo ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων, για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
Δικαίωμα στη φορητότητα
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.
Δικαίωμα στη λήθη
Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα στοιχεία: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & 210 7274410
Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

To ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
Σε κάθε περίπτωση θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές. Αντ 'αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

Πολιτική Cookies

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται τη χρήση cookies, παρά το γεγονός ότι θα λειτουργούσε μερικώς και χωρίς αυτά. Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως pixels και web beacons, για να συλλέγουμε πληροφορίες για τους επισκέπτες στους ιστότοπούς μας (καθώς μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τους ιστότοπούς μας και να παρέχουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία). Σημειωτέον ότι δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με τη χρήση cookies και δεν εγκαθιστούμε καμία εφαρμογή στη συσκευή σας με τη χρήση τους. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο τα προσωπικά στοιχεία ενός χρήστη μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα αρχείο cookies είναι αν ο χρήστης προμηθεύσει προσωπικά αυτές τις πληροφορίες στον διακομιστή.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όταν αποκτάτε πρόσβαση στo website μας, θα λάβετε μια ξεκάθαρη ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει ότι ο ιστότοπος που επισκέπτεστε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα cookies και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιες από τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί αποδέχεστε. Οι κατηγορίες cookies περιγράφονται συνοπτικά, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα περεταίρω ενημέρωσής σας με παραπομπή στην εν λόγω σελίδα.

Τι είναι ένα cookie

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που ένας ιστότοπος ζητάει από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Το cookie επιτρέπει στον ιστότοπο να "θυμάται" τις ενέργειες ή τις προτιμήσεις σας με την πάροδο του χρόνου και γενικά να βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στο διαδίκτυο είναι πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα αυτός ο ιστότοπος να χρησιμοποιεί cookies.

Ένας κατάλογος με τις κατηγορίες cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στον ιστότοπο παρατίθεται παρακάτω:

- Essential cookies (απολύτως απαραίτητα): Τα essential cookies σας επιτρέπουν να μετακινείστε στον ιστότοπο, να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές του και να διασφαλίζεται η ασφάλεια της περιήγησής σας. Χωρίς αυτά τα cookies διαδικτυακές υπηρεσίες για τις οποίες αιτηθήκατε, όπως π.χ. η υποβολή αίτησης, δεν μπορούν να παρασχεθούν. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς για σκοπούς μάρκετινγκ.

- Preferences cookies: Τα preferences cookies καταγράφουν τις προτιμήσεις/ρυθμίσεις σας κατά  τη διάρκεια περιήγησής σας στο website, δίνοντας τη δυνατότητα στον ιστότοπο να τις "θυμάται" στην επόμενη επίσκεψή σας σε αυτόν. Διαρκούν αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

- Analytical cookies: Συλλέχουν πληροφορίες για τη χρήση του website, τις σελίδες που επισκέπτεστε και τα links που πατάτε. Το σύνολο των δεδομένων αυτών συλλέγεται ανώνυμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας.

- Marketing cookies: Χρησιμοποιούνται με σκοπό να σας προωθούνται διαφημιστικά μηνύματα προσαρμοσένα σε εσάς από τρίτους. Αποτρέπουν την επανάληψη διαφημιστικών μηνυμάτων, διασφαλίζουν τη σωστή τους απεικόνιση, και σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγουν διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων σας.

- Cookies τρίτων μερών: Λάβετε υπόψη ότι τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, διαφημιστικών δικτύων, δικτύων κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας ιστού) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies, στα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Αυτά ενδέχεται να είναι analytical ή marketing cookies. Συνιστούμε να ελέγξετε τις σχετικές Πολιτικές Απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους για πληροφορίες σχετικά με τυχόν cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Χρήση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης για τη διαχείριση των cookies

Εκτός από την περίπτωση που έχετε προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να απορρίψει τα cookies από τους ιστοτόπους μας, το σύστημά μας θα εκδώσει cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα σας ενημερώσουν για το πώς θα σταματήσετε την αποδοχή νέων cookies, για τον τρόπο ειδοποίησης όταν λάβετε ένα νέο cookies και για τον τρόπο απενεργοποίησης των υφιστάμενων cookies. Μπορείτε να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κάνοντας κλικ στο "βοήθεια" στο μενού του προγράμματος περιήγησης ή επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu. Σημειώνεται ωστόσο, ότι χωρίς τα cookies μπορεί να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις λειτουργίες του website μας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε παρόμοια δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα πρόσθετα των προγραμμάτων περιήγησης, όπως τα cookies Flash, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του πρόσθετου ή επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του κατασκευαστή του. Ωστόσο, επειδή τα cookies σας επιτρέπουν να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας, σας συνιστούμε να τα αφήσετε ενεργοποιημένα.